U bevindt zich hier: thuis > nieuws > ruusbroecinfo

Vlaanderen Brussel Europa

ruusbroecinfo

 

EDITIE 5 – ZEVENTIENDE JAARGANG – 21 NOVEMBER 2011

VAN DE REDACTIE

Het eerste trimester loopt stilaan naar zijn einde toe. Dat de examenperiode eraan komt, wordt voelbaar in de klassen en de gangen. Alle leerlingen hebben ondertussen hun examenrooster ontvangen. Het staat ook op onze schoolsite. We wensen de leerlingen alle rust toe in de aanloop naar de examens en veel succes.

Wat ik later worden wil? Waarom stel je me die vraag?
Wat maakt nu het verschil, 't is nog zo ver weg, nog zo vaag.
Mijn mama vermoedt jurist, misschien wel advocaat.
Papa denkt computerspecialist, chirurg of licenciaat.
Want voor dokter leer ik nu best al Latijn.
En voor ingenieur moet ik een kei in wiskunde zijn.
Wat ik later worden wil? Ik weet het, maar ken geen school,
waar ik zonder veel tijdverspil kan leren voor miljonair of popidool.

Bram Janssen, 13

bron: http://www.jeugdenpoezie.be

LIEF EN LEED OP HET COLLEGE

Voor mevr. Gilis (leerkracht Frans) gaat er een nieuwe wereld open. Haar eerste kleindochter, Merel, werd geboren. Na drie zonen en drie kleinzonen eindelijk een meisje in de familie. Ook veel vreugde bij mevr. Claes (oud-leerkracht Nederlands-Engels). Zij mocht haar eerste kleinkind Olivia verwelkomen. Van harte proficiat aan de jonge ouders en de trotse grootmoeders.
We gedenken de grootmoeder van Free (oud-leerling), Marie (oud-leerling) en Lowie Vercraeye (4 EcA2), de grootmoeder van Maurits Decap (3 Ecb) en de grootvader van mevr. Dondeyne (leerkracht natuurwetenschappen-biologie).

Elke dinsdagmiddag is de kapel vrijblijvend open voor een stil moment, zowel voor leerlingen als leerkrachten.

GEEN TITEL (over een project in 5 en 6 HW)

Twee scholen in dezelfde wijk. Toch zijn ze voor elkaar onverkend terrein. Technisch en ASO praten nu eenmaal niet met elkaar. Om daar wat tegen te doen slaan onze 5 en 6 HW en 5 en 6 Secretariaat-Talen van Regina Pacis de handen in elkaar. Voor een artistiek project met carte blanche. De jongeren zelf houden een semester de touwtjes in handen. Denkers zullen moeten doen en doeners zullen moeten denken.
Marij, Amber en Peter van Bronks jeugdtheater uit Brussel begeleiden hen. Afspraak voor het eindresultaat eind mei.
Voor Bronks jeugdtheater zie www.bronks.be.

(Nathalie Ampe, Katrijn D'Herdt en Jeroen De Smet)

VEILIG OP FACEBOOK OF NETLOG

Hoe hou ik het veilig op Facebook of Netlog?

Wees je ervan bewust dat iedereen met je meeleest. Alles wat je zegt of schrijft, kan tegen je gebruikt worden is geen loze kreet. Gegevens of foto’s kunnen gebruikt of misbruikt worden om je te plagen of te pesten, zelfs jaren later. Check eens de privacy-instellingen. Zorg ervoor dat die zo ingesteld staan, dat enkel je vrienden toegang hebben tot je profiel. Aanvaard in je vriendenlijst enkel mensen die je ook in het echte leven kent. Beledigingen, beschuldigingen en roddels over anderen gooi je eruit. Ook die leest iedereen mee en dat kan veel pijn en verdriet veroorzaken. Negeer pest- en haatberichten. Als er iets vervelends gebeurt, meld je dan af. Neem scheldpartijen niet te persoonlijk op. Bewaar het bewijs ervan (druk het af…) en vertel erover aan een vertrouwenspersoon.

Tips voor ouders

Zet de PC op een centrale (lees: controleerbare) plek in huis. Leer uw kind wat netiquette is. Praat af en toe met uw kind over internet op een open en positieve manier. Informeer u, weet waarover u praat.

Tips voor ouders en slachtoffers

Reageer niet op pest- en haatberichten. Praat erover met de school en met andere ouders. Neem uw kind serieus, maar leer het ook te relativeren. Doe aangifte in geval van ernstig misbruik (verwittig uw provider en de Federal Computer Crime Unit van de Federale Politie…)

Voor meer informatie: www.clicksafe.be.

TERUG NAAR DE HOGE RIELEN

Na drie jaar Brugge trokken onze derdejaars weer naar heel bekend terrein, namelijk de Hoge Rielen, om er twee keineige vormingsdagen mee te maken. Het schitterende domein, de leuke vormingssessies, het lekkere eten in het restaurant en de winst in het één- (de leerkrachten) - tegen allen (de leerlingen)-spel zorgden voor een heel positief gevoel bij onze leerlingen. Petje af ook voor de leerkrachtenduo’s die instonden voor de begeleiding van de leerlingen. Dhr. Van Cauwenbergh zorgde voor een uur broodnodige lichaamsbeweging in de sportzaal en dhr. Van Cauwelaert en mevr. Bruylandt boksten een spannende één-tegen-allen in elkaar. Hun overwinning noopt dhr. Wastiels tot een dans op de speelplaats in de maand mei.
Alle leerkrachten waren het er roerend over eens: er zit leven en pit in dit derde jaar.

DE BOEKENBENDE

In april 2011 kregen de leerlingen van het zesde jaar de mogelijkheid om vier weken lang kindjes uit het eerste leerjaar voor te lezen en hen aan te sporen om dat zelf ook te doen. Met 17 enthousiaste leerlingen trokken we naar de basisschool van het Maria -Assumptalyceum om van start te gaan met ons sociaal project.
Op maandag 14 november kwamen we nog allemaal een laatste keer samen om het project definitief af te sluiten. We splitsten ons op in vier groepen die elk ongeveer 10 leerlingen, onder wie de kindjes aan wie we vorig schooljaar voorlazen, moesten entertainen. We lazen hun voor de laatste keer een boekje voor en achteraf deden we enkele spelletjes. De kinderen hadden het helemaal naar hun zin en ook wij genoten van de laatste momenten met onze leesvriendjes. Na twee uurtjes vol leesplezier en amusement was het tijd om afscheid te nemen. Het was een leerrijk en leuk project dat we niet zullen vergeten.

Marnik Soetens 6 HW

COMENIUS IS BACK, HURRAY

Margo Ravelingien (3 LB2) en Cédric Baijot (3 Gr) hebben de eer gehad een gloednieuw project officieel van start te laten gaan en dat na een driedaagse in Parijs. Samen met mevr. De Nil en dhr. Wastiels vertegenwoordigden zij ons college en hun klas (3 Gr-LB2) in de gebouwen van het Institut de l’Alma, dat op een boogscheut van de Eiffeltoren ligt. Onze twee leerlingen vonden het extrafijn in een gastgezin te mogen logeren en samen te werken met leerlingen uit Frankrijk, Nederland en Duitsland. Ulrike, een Comeniusassistente in l’Alma, kreeg het voor elkaar om met dit internationaal gezelschap een promofilmpje te maken voor het project. Ondertussen brainstormden de leerkrachten en werden grote plannen gesmeed voor de internationale uitwisseling in maart 2012. Mutual understanding of sustainable advertisements luidt de nogal moeilijke titel van het project. Wij hebben het omgedoopt tot @dds to @ads. U zult er ongetwijfeld nog van horen in de komende weken.

KRAS: EERSTE ZITTING ALTERNATIEF KLIMAATFORUM

Afgelopen dinsdag 15 november had dan eindelijk de eerste zitting plaats van het Alternatieve Klimaatforum. Plaats van afspraak: het Jan-van-Ruusbroeckollege. Op de agenda: het klimaat, meer bepaald de ecologische uitdagingen waarvoor het ons vandaag stelt. Doelstelling: twee concrete aanbevelingen formuleren op het vlak van energie- en voedselproductie.
Op de afspraak: zo’n zestig leerlingen van de derde graad uit de vijf Brusselse scholen die aan het KRASproject deelnemen. Elk in de rol van deskundige van een van de twaalf landen en organisaties die op het Forum werden uitgenodigd. Op 11 oktober hadden zij zich al aan elkaar voorgesteld, nu zouden zij ook werkelijk vanuit hun eigen rol met elkaar in discussie gaan.
De vijftien leerlingen van het Jan-van-Ruusbroeckollege namen in het debat de rollen op zich van Bolivië, de sociale organisatie Samenlevingsopbouw Vlaanderen en de Indische multinational Tata. Aan de hand van hun KRASmap met achtergrondinformatie over het thema, de rollen en de standpunten van de eerste zitting hadden zij zich tijdens twee middagpauzes op dat debat kunnen voorbereiden. Zes begeleiders, één voorzitter, en onze immer sympathiserende directie waren aanwezig om de zitting in het Jan-van-Ruusbroeckollege in goede banen te leiden.
Meteen na de plechtige opening van de zitting door de voorzitter volgde een officiële uitnodiging namens de vertegenwoordigers van de Verenigde Staten om het bezoek bij te wonen van de Amerikaanse ambassadeur aan hun school begin december. Dat gaf de zitting meteen het nodige cachet. Daarna volgde dan de vergadering. Voor de pauze werd over de motie gestemd over voedselproductie die de leerlingen van het Institut Saint-André hadden ingediend in hun rol van Friends of the Earth, een internationaal netwerk van milieuorganisaties dat onze houding ten opzichte van het milieu radicaal wil veranderen. Zij stelden voor: a) om op alle voedingsmiddelen duidelijk te vermelden hoe vervuilend de productie en het transport daarvan waren geweest, b) om mensen die voedingsmiddelen aankochten die minder vervuilend waren een fiscaal voordeel te geven, en c) om lokale voedingsmiddelen te promoten. In het debat dat op het voorlezen van de motie volgde waren kritische geluiden te beluisteren. Vanuit sociale hoek vroeg men zich af of lokale voedingswaren niet duurder zijn voor de consument dan de voedingsmiddelen die we nu gebruiken. Vanuit economische hoek klonk de bedenking of een fiscaal voordeel wel verenigbaar is met de principes van de vrije markt. Onze leerlingen die optraden als vertegenwoordigers van Bolivië brachten aan dat deze maatregelen misschien wel konden worden ingevoerd in het Westen, maar niet in ontwikkelingslanden zoals Bolivië. Zij hielden zich dan ook afzijdig tijdens de onderhandelingsfase waarin bondgenootschappen konden worden gesmeed met de vertegenwoordigers van andere landen en organisaties en amendementen konden worden ingediend bij de motie. Ook bij de stemming zelf onthielden zij zich.
Na de pauze werd de motie over energie besproken van Fossilo, de grootste energieleverancier ter wereld. Fossilo stelde voor dat de energieproducerende bedrijven een gedeelte van hun winst (1,5%) zouden afstaan om onderzoek te doen naar milieuvriendelijkere manieren om energie te produceren en naar een methode om koolstofdioxide als afval onder de grond op te slaan. Dat voorstel werd positief onthaald door de vergadering, maar er werden vragen gesteld bij het percentage dat Fossilo voorstelde en bij het inzetten op de methode om koolstofdioxide als afval op te slaan. Uiteindelijk werden na de onderhandelingsronde drie amendementen bij de voorzitter ingediend en werd de oorspronkelijke motie tijdens de afsluitende stemming grotendeels verlaten: het te besteden percentage van de winst zou per geval kunnen worden vastgesteld, en de winst zou enkel besteed worden aan onderzoek naar milieuvriendelijkere methoden om energie te produceren. Daarmee had de vergadering haar doel bereikt. Iedereen was het erover eens dat het een boeiende en vruchtbare eerste zitting was geweest. Applaus klonk op uit de vergadering bij het afsluiten van het Forum. Volgende zitting: 17 januari in het Insitut Saint-André!

Het KRASteam, de heren Vos en Desmet

UIT DE OUDE DOOS: LERARENTONEEL

Toneel spelen is een traditie in alle jezuïetencolleges. Vooral het zesdejaarstoneel is overal sterk ingeburgerd. Het is dan ook niet te verwonderen dat Ruusbroec bijna elk schooljaar sedert zijn ontstaan leerlingentoneel heeft gebracht. Na jaren regie door de leerkrachten P. Kets en E. Ooms is het dit jaar voor de tweede keer mevr. E. Van Hiel die regisseert. Zij kiest voor De kersentuin van A. Tsjechov.

Wat velen echter niet weten, is dat ook de leerkrachten in het verleden ettelijke keren op de planken stonden.
In het schooljaar 75-76 regisseerde Frans De Croock de Griekse tragedie Antigone. In het Cultuurcentrum Strombeek werd de hoofdrol toen vertolkt door Linda Marchand. Naast haar traden o.a. op: Ignace Haeck (Kreoon), Marleen Claes (Ismene) en Jos Vancauwenbergh (Haimon). De betreurde Ronny Dams (+1991) speelde de rol van bode.
Het jaar daarop stond Marieken van Nieumeghen op het programma. Naast Linda Marchand (Marieken) speelde Bob De Ceukelaire de hoofdrol (Moenen, de duivel).
Daarop volgde Waar de ster bleef stille staan van Felix Timmermans … De drie hoofdrollen Suskewiet, Pitje Vogel en Schrobberbeeck werden vertolkt door Paul Kets, Jos Vancauwenbergh en Bob De Ceukelaire.
Het volgende toneelstuk in de reeks was de thriller van Frederick Knott Wacht tot het donker is … met Mia Cochez als het jonge blinde meisje en Piet Steurs en Jos Vancauwenbergh als haar moordlustige belagers.

Een jaar later regisseerde René Deneyer De Regenmaker met Paul Kets in de rol van de oude H.C. Curry.

In 1983 nam Paul Kets zelf de regie in handen van De Filosoof van Hagem met steeds weer dezelfde hoofdrolspelers (De Ceukelaire, Vancauwenbergh en Dams).

Les Fourberies de Scapin van Molière met Géronte (Jos Vancauwenbergh), Argante (Ronny Dams), en Paul Kets als Scapin was dan weer een regie van René Deneyer.

Bloed en liefde (regie P. Kets) was het laatste in de reeks. Was er een zekere verzadiging opgetreden? Feit was in elk geval dat er omwille van een beperkter aanbod van spelers een stuk werd gezocht waar ook leerlingen in konden meespelen. Jeroen Kempenaers was er daar een van. Er speelden ook nog leerkrachten mee in Tijl Uilenspiegel (1991) en in De complete Shakespeare in 97,5 minuten (2002).

Typisch voor het lerarentoneel waren de minutieus uitgetimmerde decors, een traditie opgestart door regisseur De Croock. Onder leiding van Willy Stevens werd getimmerd en geschilderd dat het een lieve lust was. Ook de zoektocht naar goede attributen was voor zijn rekening. Dat zorgde wel eens voor problemen. Zo werd voor De Filosoof van Hagem een heuse boerderij in elkaar getimmerd in de sportzaal. Dat bleek achteraf niet echt doordacht, want de constructie kon niet door de deur! Dus werd het boerenhof weer uit elkaar gehaald en met de nodige stress opnieuw in elkaar gepuzzeld in het CC! Ook de attributen zorgden wel eens (bijna letterlijk) voor kopzorgen. Het was bijvoorbeeld écht bibberen geblazen toen Jos Vancauwenbergh in Wacht tot het donker is … uitgleed op het moment dat hij een dolk gooide. Het mes zoefde vervaarlijk over de hoofden van de acteurs en plantte zich trillend in het decor!

Er werden doorgaans stukken gezocht met veel nevenpersonages. Caféscènes, vechtpartijen op een marktplein, morrende menigtes waren bijgevolg schering en inslag. Daarin figureerden heel wat leerkrachten, tot groot jolijt van het leerlingenpubliek. Iedereen proestte het uit toen marktkramer Arsène Capon in Marieken van Nieumeghen achter een viskraam stond met een zo laag dak, dat van de leerkracht alleen het middenstuk zichtbaar was. Ook Ignace Haeck maakte zich in Antigone onsterfelijk met de legendarische woorden Pas op! Ik duw mij hier een gat ,terwijl welgeteld drie figuranten hem pro forma de weg probeerden te versperren.

Toch mag rustig gezegd worden dat de voorstellingen het niveau van een dorpstoneel overstegen. Daar zorgden het talent van een aantal hoofdrolspelers, de zeer goede voorbereiding en een uitstekende regie wel voor.

Heel af en toe, zoals bij het afscheid van Erik Ooms vorig schooljaar, leeft bij sommige leerkrachten de idee om nog eens aan een toneelvoorstelling te beginnen weer op. De vraag is of de huidige generatie jonge en multitaskende leerkrachten zich nog voldoende vrij kan maken voor zo’n intensief project?