U bevindt zich hier: thuis > projecten> MEP

Vlaanderen Brussel Europa

projecten

detail image 1 detail image 1 detail image 1 detail image 1 detail image 1 detail image 1 detail image 1 detail image 1 detail image 1 detail image 1 detail image 1 detail image 1 detail image 1 detail image 1 detail image 1 detail image 1 detail image 1 detail image 1 detail image 1 detail image 1

'MEP project DE TOEKOMST IS NU - schooljaar 2014-15

MEP

Wat is MEP

MEP staat voor de samenwerking tussen de vakken Muzikale opvoeding, Esthetica en Plastische opvoeding.
Het is een graad-en vakoverschrijdend project waarbij leerlingen van het 1ste en het 6de jaar werken rond een thema in zelfgekozen kunstvormen (film, muziek, dans, fotografie, poëzie,..). De leerlingen bereiden hun creatie voor tijdens de lesuren. We werken met interne en externe begeleiding.

Waarom dit project?


 Een school evaluatie bij leerlingen maakte duidelijk dat leerlingen de leeromgeving op school   vaak afdoen als saai en traag in contrast met  hun leefwereld.
Vooral de  3de graad  was vragende partij voor creatieve uitdrukkingsmogelijkheden binnen lesopdrachten.
Ook een aantal leerkrachten zag in dat vernieuwing noodzakelijk was. Daarom wensten ze:
1) Cultuur krachten op school te bundelen om creativiteit te bevorderen
2) vrije ruimte te creëren als vrijplaats om minder ontwikkelde vaardigheden, sterktes en talenten van de leerlingen te ontplooien
 Hoe gingen we aan de slag?
Tijdens de lessen esthetica reflecteren de zesdes over het jaarthema van MEP en gieten ze  hun ideeën in een creatief voorstel. Ze delen zich in groepjes in volgens hun gekozen kunsttak: dans, muziek, film, fotografie, beeldende kunst, poëzie, graffiti, streetart... Ze creëren een eerste smaakmaker en stellen die voor aan de 1ste jaars. De bedoeling is dat de 1stes zo hun groepje kiezen en zelf een inbreng hebben in de verdere ontwikkeling van het idee.

 Het project groeit


Schooljaar 2010-2011: MEP 1  Face Yourself
Door dit project brachten we 1ste en 6dejaars artistiek samen vertrekkend vanuit hun schoolervaringen.
Het thema  stond hen toe zowel vooruit te blikken als achterom te kijken en zo de evolutie van hun identiteit onder de loep te nemen.
Er was geen vooropgesteld scenario, we vertrokken enkel en alleen vanuit de inspiratie en talenten van onze leerlingen.
Via multimediale werkmiddelen boden we de leerlingen de kans om creatief hun ideeën uit te werken.
De samenwerking tussen de verschillende vakken heeft als doel en als voordeel het creatieve luik binnen het opvoedingsproject te versterken en te visualiseren.
We lieten ons inspireren door de bijscholing over identiteit onder leiding van  Chico Detrez:

“ Of we het nu willen of niet, onze scholen worden geconfronteerd met een generatie jongeren die opgegroeid is in een multimediale leefwereld, jongeren die hyperalert en bijdehands zijn, jongeren die het schoolse leven afdoen als traag, enerverend en niet meer van deze tijd” .
“Het leren moet de jongeren een vrijplaats bieden om eigen sterktes en kwaliteiten te ontdekken,om grijze zones en minder ontwikkelde vaardigheden bij te werken, om talenten te ontplooien en aspiraties te concretiseren
De creaties werden voorgesteld als totaalspektakel tijdens de opening van het schoolauditorium op 30 april 2011.
De creativiteit uitte zich in dans, film, muziek, decoropbouw, schminken, poëzie, fotografie, multimedia, technische ondersteuning, vormgeving van teksten, kostumering, maskers, cultuurfilosofie ...


Schooljaar 2011-2012: MEP 2 Generation Y


Voor dit project startten we vanuit de vraag: wie zijn we en hoe kijkt de wereld naar ons?
We richtten onze blik nu op communicatie met de wereld vanuit de beeldcultuur van jongeren.
Een dialoog met de ouders werd opgestart langs een inventaris met hun mogelijke creatieve ondersteuning. Ook experten werden aangeschreven om de leerlingen te begeleiden.
Tijdens het schoolfeest bracht een heus kunsttraject de toeschouwers langs de creaties. Leerlingen maakten een gepersonaliseerde bewegingschoreografie doorheen de school begeleid met een gelegenheidsschoolbandje en een soundscape van boomwackers.
Onderweg onthulden ze een foto-en een kunstmuur bewerkt  met graffiti, streetartbeelden, computericoontjes,  stickers, space-invaders mozaïeken… Ze brachten hun eigen gedichten naar voor die de creaties duidden. De schoolgangen werden ook versierd met tijdelijke beeldcommunicatie zoals post-its op ramen en kleurentapefiguren.
We geloven sterk dat kunst en cultuur bijdragen tot het welbevinden in een school. Ze vormen een reflectie-en referentiekader voor wat van belang is in onze samenleving. In deze boeiende veranderende wereld willen we dan ook via de creativiteit  de uitdagingen aangaan.


Schooljaar 2012-2013: MEP 3 Attack!


Op een bijscholing kwamen we in contact met het Brusselse vormingscentrum CITIZENNE die met hun CLIP project (city life imagine and play) speelse en onverwachte interventies in de stad doen. Gesteund door heel wat leerkrachten uit verschillende vakgebieden (P.O, Esthetica, Muziek, Nederlands, Godsdienst, Cultuurwetenschappen, Informatica  en Fysica) en de directie gingen we dan ook de uitdaging aan om op school die speelse creativiteit aan te zwengelen. ATTACK! zag het levenslicht.  ATTACK!  is een guerillabeweging die de schoolmuren wil doorbreken. We gaan het contact aan met alle leden van de school, de buurt, schoolbezoekers en passanten op de straat.  We gaan op zoek naar een universele begrijpbare beeldtaal.
Attack! doorbreekt dus letterlijk en figuurlijk de schoolmuren naar de bewoners van de schoolomgeving in de beide richtingen. We willen het sociaal weefsel in en buiten de school versterken en zo de verbondenheid tussen de verschillende participanten doen groeien. We werken hiervoor samen met lokale verenigingen.
 - interactie buiten de schoolmuren: Leerlingen leren op een creatieve manier de bewoners  met hun eigenschappen en/of problemen kennen.  Ze leren zo  de buurt appreciëren als een  leefplek en niet alleen als een schoolomgeving met louter gebouwen.
We maken gebruik van het verrassingselement om de buurt onverwacht te appelleren en de mensen het gevoel van verwondering te laten herontdekken. Ook nodigen we de buurtbewoners zelf uit om met de school in dialoog te treden via allerlei kunstvormen
- interactie binnen de schoolgemeenschap:  we willen het dagelijkse ritme en routines doorbreken  met speelse knipogen om de verwondering te laten bloeien en zo een ludieke groepsdynamiek op gang te brengen.


Wat staat er zoal op het programma?


1. 'Perform the body as a living scuplture' in samenwerking met De Kunstbank - Brussel
2. Verschillende interventies in -en rond de schoolbuurt:
2.1 Notities met berichtjes en allerlei minikunstwerkjes die mensen uitnodigen tot reflectie en/of interactie. Dit wordt ondersteund door het Brusselse CITIZENNE in kader van hun CLIPproject. Die creaties gebeuren in de lessen esthetica, muziek en plastische opvoeding. Voorbeelden zijn mailart, wensboom, levensgroot ganzenbord, zebrabank, mosgraffiti, hidden fortunes, publieke boodschappen op spiegels en vensters,...)
2.2 Voorleessessies tijdens de middagpauze voor de eerstejaars in samenwerking met de taal-en godsdienstleerkrachten.
2.3. een gratis 'givebox' voor en in de school
2.4. Verrassingsrap en dansperformance in samenwerking met de fysicaleerkracht (bewegings-en geluidsleer).
2.5. Video-Interviews en dialoog via mailart met beelden van de schoolburen in samenwerking met de informaticaleerkracht
3. Poëzieateliers in de bovenste bol van het atomium voor eerstejaars: BRUSSEL als een bruistablet. De creaties hebben ook oog voor duurzaamheid zodat leerlingen bewust omgaan met grondstoffen en materialen (vb grafitti met mos, zelf lijm maken voor stickers enz).
Alle ideeën komen uit de leerlingen zodat  alle vormen van muziek, dans, lectuur, beeld, toneel, sociale vaardigheden aan bod komen.

Waar nodig worden professionelen uitgenodigd voor begeleiding.
We lieten ons inspireren door de publicaties van Keri Smith die laagdrempelig en dus voor iedereen toegankelijk zijn. Haar ideeën dagen leerlingen uit tot het zoeken naar een eigen COMMUNICATIE (beeld)taal.

In onze spektakelmaatschappij voelen leerlingen zo ook aan dat kleinschalige creatieve interacties een positief effect hebben op het dagdagelijkse. Dit kleinschalige karakter laat ook toe om elk talent in te zetten en naar waarde te schatten. We hopen dat dit project bij leerlingen een aanzet kan zijn tot verdere exploratie van hun kunnen en persoonlijkheid en hen vertrouwen geeft om hun talenten te uiten in dialoog met de publieke ruimte.

'TO AFFECT THE QUALITY OF THE DAY- THAT IS THE HIGHEST OF ARTS'- Thoreau.


Schooljaar 2014-2015: MEP 4 De toekomst is nu!


Leerlingen van de eerste graad werken samen met leerlingen van de 3de graad tijdens de lessen esthetica, muziek, plastische opvoeding en godsdienst.
In een ideeënforum kozen ze zelf een kunstvorm binnen het thema en dit zullen ze uitwerken  tijdens de lessen. Het thema de toekomst is nu wil leerlingen bewust maken dat ze zelf actief kunnen denken en handelen voor een duurzamere, creatievere en meer verbonden leefomgeving.
Volgende ideeën werken ze uit:
1) duurzaamheid: uitvinden van nieuwe vervoersmiddelen/ontwerp van de ideale stad/aanleg plantenbakken op de speelplaats
2) creativiteit: beeldverhaal reis naar Mars/ontwerp van robots als planthouders in het klaslokaal/per vak 1 bank beschilderen volgens de inhoud van het vak (vb sterrenhemel bij aardrijkskunde, bos bij bio,...)/ fotocollage klaslokaal nu versus klaslokaal in toekomst,...
3) Verbondenheid: fotomozaïek van alle leerlingen als aankleding van de refter/fotomozaïek van lachende leerlingen als smileys/droomboom aan het onthaal waar leerlingen hun toekomstwensen kunnen achterlaten/ shout it art interventies op de speelplaats
Voor mogelijke technische ondersteuning doen we een beroep op een technische school en cultuureducatieve organisaties.
Alle ideeën komen vanuit de leerlingen zelf. Zij brengen vanuit hun persoonlijk talent talrijke kunstvormen aan: digitale media, beeldhouw- en schilderkunst, knutselen, muziek, installaties, dans, toneel, sociale vaardigheden. Die vrijheid prikkelt hun nieuwsgierigheid en spoort hen aan om verder te zoeken en probleemoplossend te denken. Ze leren ook te observeren en aan te brengen waar verbetering mogelijk is.(vb de nood aan een creatievere schoolomgeving). Ze ontdekken de noodzaak van doorzettingsvermogen en discipline.
Waar nodig nodigen we professionelen uit voor begeleiding. Ook leerlingen kunnen op zoek gaan naar externe partners om hun project te verwezenlijken (vb jeugdbeweging). Dit stimuleert hun ondernemingszin en contactvaardigheden.
Op het einde van het project reiken we ook een t-attest uit aan de leerlingen. Dit staat voor talentattest waarbij we hen waarderen op basis van hun aangesproken talenten
We hopen dat dit project bij leerlingen een aanzet kan zijn tot verdere exploratie van hun kunnen en hen vertrouwen geeft om hun talenten te uiten.