U bevindt zich hier: thuis > nieuws > ruusbroecinfo

Vlaanderen Brussel Europa

ruusbroecinfo

Jan-van-Ruusbroeckollege - Brussel

 

EDITIE 3 – EENENTWINTIGSTE JAARGANG – 26 OKTOBER 2015

VAN DE REDACTIE

School is zoveel meer!
Van nieuwe kennis ontdekken
Tot jezelf laten uitdagen
Verder na te denken.
Of elkaar vooruithelpen

En jezelf overstijgen !

 

LIEF EN LEED

Afscheid nemen is met zachte vingers wat voorbij is dichtdoen en verpakken in de goede gedachten ter herinnering (Ward Bruyninckx)

Wij gedenken de grootmoeder van Timon (1 LC) en Katrijn  (5 LaWi6) Debyser.

Met z'n drieën is het nóg leuker

Mevr. Robberechts (leerkracht wiskunde) is de trotse mama geworden van een flinke zoon, Stan. Wij wensen haar en haar echtgenoot van harte proficiat.

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG

Op 5 oktober was de Elckerlyczaal in Antwerpen tot de nok gevuld met zowat 750 leerkrachten uit de zeven Vlaamse jezuïetencolleges, voor een gezamenlijke pedagogische studiedag. De volledige studiedag stond in het teken van het hertaalde opvoedingsproject voor de Vlaamse jezuïetencolleges. Wie deze hertaalde versie wil doornemen, kan dat doen via de website van ons college. Klikken op HOP bij in de kijker.

VLUCHTELINGENACTIES

De missies naar het Maximiliaanpark hebben veel indruk gemaakt op onze leerlingen. De inzamelactie was een succes dankzij de vele schenkingen. Het tentenkamp mag dan wel verdwenen zijn, de nood blijft bestaan. Deze keer zetten we een  nieuwe actie op het getouw: we zamelen gezelschapsspelen in voor minderjarige vluchtelingen in een opvangtehuis. Jullie kunnen die deponeren bij lokaal 1.36, net zoals de vorige keer. Wij blijven jullie op de hoogte houden van verdere acties.

SCHOOLCROSS

Een mooi najaarszonnetje zorgde ervoor dat heel wat deelnemers  opdaagden voor de schoolcross van de eerste graad. Zelfs een paar leerkrachten waagden zich aan de twee kilometer lange cross in de buurt van het college. In beide reeksen werd het een spannende strijd tot op de eindstreep. Uiteraard willen we alle deelnemers van harte proficiat wensen met hun sportieve prestatie, maar we  vermelden toch met enige trots de eerste drie van elke reeks: 

1ste jaar jongens

1ste jaar meisjes

1. Dion Van Gijzeghem 1 MA

1. Hendrikje Van Eenaeme  1 LD

2. Victor Cuyvers  1 LD

2. Hannah Kempenaers  1 MC

3. Joren Tops 1 LD

3. Diede Geeroms  1 LC

2de jaar meisjes

2de jaar jongens

1. Margo Van Campenhout   2 LB

1. Pieter Verhamme  2 GrLB

2. Oriana Remacle  2 LB

2. Niels Colson  2 LB

3. Kato Aelbrecht  2 MA

3. Jens De Leus  2 MA

VEGGIEDAG - JKK

Hallo Ruusbroecers. Zoals jullie wel weten zit JKK niet vaak stil! In november zijn we van start gegaan met een nieuwe actie naar aanleiding van Wereld Veggiedag op 1 oktober. Ons college verkocht daarom op 15 oktober veggiebroodjes (met rode pesto, champignon à la grecque en hummus). Snel daarna hebben we een fietscontrole georganiseerd, want het is natuurlijk belangrijk dat we ons allemaal veilig én ecologisch verplaatsen. We ontwierpen ook een love climate-foto met heel ons college, om aan te tonen dat we ons samen inzetten voor het klimaat! Maar dat is zeker nog niet alles, JKK heeft nog veel meer in petto voor jullie het komende schooljaar. Jullie zullen snel nog van ons horen!

FIETSCONTROLE

Op 20 oktober stonden de leden van JKK en Voice klaar om een herfstcontrole van de fietsen te houden.               

 

aantal

%

totaal aantal leerlingen JVR

706

 

aantal leerlingen met de fiets

246

34,8%

aantal gecontroleerde fietsen

111

45,1% 

 

 

aantal

%

totaal aantal gecontroleerde fietsen/ leerlingen

111

 

helm op

73

65,8%

fluovestje aan

47

42,3%

zowel helm als fluovestje

44

39,6%

 

 

 

 

 

 

Van de meeste fietsen waren de verlichting en de remmen in orde.

Tijdens het tweede trimester is er een tweede controle gepland. Met dank aan Timo, Ella, Anton, Camille, Nathalie, Cato, Louise, Margaux en Matteo.

RUUSBROECQUIZ

De derde Ruusbroecquiz lokte ongeveer 40 ploegen naar de sportzaal van het college. De organisatie was weer tiptop in orde, de sfeer was gezellig en de bediening door de leerlingen van 5 LaMT-MTWe vriendelijk en professioneel. Vele deelnemers braken hun hoofd op oude gloriën, woorden met a's  of andere Charlies. Winnaar van de avond werd La Piovra en dat voor de tweede opeenvolgende keer!

HOGE RIELEN en MOZET

De 150 eerstejaarsleerlingen hebben er weer een superleuke driedaagse opzitten. Samen met de monitoren van het zesde jaar en de leerkrachten-begeleiders hebben zij  hun nieuwe klas beter leren kennen via een gevarieerd aanbod aan spelletjes en spelvormen. Samen aan tafel gaan, samen spelen, samen vieren, het blijven onmisbare ingrediënten in het programma van onze eerstejaars. Een relaas van hun ervaringen verschijnt in de volgende Ruusbroec-info.

Ook onze derdejaars trokken voor twee dagen naar Lichtaart. Het begin van een nieuwe graad is dé gelegenheid om de klassen van het derde jaar  te vormen en tot sterke gehelen te  smeden.

Onze vijfdejaars gaan in deze periode traditioneel drie dagen op bezinning. Ze trekken daarvoor naar Mozet, een dorpje in de buurt van Namen. De ideale locatie om in deze herfstperiode even weg te vluchten van de hectiek van het leven. Drie dagen om even te ontsnappen aan de gewone gang van zaken. Tijd nemen om stil te staan bij een aantal zaken. Onze jongeren staan immers al snel voor twee belangrijke keuzes: een studiekeuze en een levenskeuze. Welke waarden vinden we belangrijk? Hoe zien we onze toekomst? Omdat ook de klassfeer een grote invloed heeft op het welbehagen van elke leerling, wordt daar tijdens de driedaagse ook aandacht aan geschonken. Hoe worden moeilijke onderwerpen toch bespreekbaar zonder de ander te kwetsen? Kunnen we echt naar elkaar luisteren?

OUDERCOMITE

Dit jaar telt het oudercomité opnieuw een vijftigtal leden, van wie minstens de helft actief de vergaderingen bijwoont. Het bestuur bleef ongewijzigd:

  1. voorzitter en lid van de schoolraad: Hilde Eygemans

  2. ondervoorzitter: Greet Verbist

  3. penningmeester en lid van de schoolraad:  Ann Pieraerts

  4. schoolfeest en voorzitter van de schoolraad: Bruno Van der Slaghmolen

  5. secretaris: Roel Dekoninck

Op  8 oktober kwam het oudercomité voor de eerste keer samen. Vier grote thema’s kwamen op de vergadering aan bod.  Net als de vorige schooljaren organiseert het oudercomité ook nu weer een thema-avond. Er is grote interesse voor het thema positief opvoeden.

De aanwezige leden kregen eveneens feedback van de werkgroep rond het JvR-oudercomité. Uit het onderzoek naar de (her)kenbaarheid van het oudercomité kwamen vier elementen naar voren:

  1. Het oudercomité is voor de meerderheid van de respondenten belangrijk, maar nog vrij onbekend. Daarom worden er initiatieven genomen om die bekendheid te stimuleren. Het doel is om in januari 2017 een herkenning te hebben van 90%.

  2. Er is een grote vraag naar een verslag van het oudercomité. Er wordt daarom een beknopte versie van het verslag gepubliceerd in de Ruusbroec-info.

  3. De activiteiten van het oudercomité werden als onduidelijk ervaren. Om hierin klaarheid te scheppen, zal het oudercomité de komende weken en maanden zijn visie en missie opfrissen en voorstellen.

  4. In de enquête werd de behoefte gedeeld om de leden van het OC meer te beschouwen als een aanspreekpunt, als boegbeeld van het OC. Tegelijk wil het OC op zoek gaan naar uitgelezen profielen, d.w.z. naar mensen die kaas hebben gegeten van marketing, sociale media, website-ontwikkeling, PR, enzovoort om verder activiteiten te ontwikkelen.

Geen schooljaar zonder schoolfeest! We gaan voor één dag schoolfeest waarbij we zoveel mogelijk leerlingen en ouders op school willen zien. Om dit doel te bereiken wordt aan het concept gesleuteld. Daarbij is ook een rol voor het oudercomité weggelegd. Noteer alvast de datum van zaterdag 23 april 2016.

Tot slot werden de Ruusbroecactiviteiten van de eerste schoolweken voorgesteld in het auditorium. De leden van het oudercomité kregen daarbij ook de korte film rond ons opvoedingsproject te zien. Aansluitend was er het eerste oudercafé in de bar.

HERHALINGSTOETSEN

Onze leerlingen van het eerste jaar maakten deze en vorige week kennis met grotere toetsen, herhalingstoetsen zoals wij ze noemen. Het is een drukke tijd, waarin ze zeker voldoende ondersteuning verdienen.

OUDERCONTACT

Na de herfstvakantie wordt aan alle ouders de gelegenheid geboden naar het oudercontact te komen op donderdag 12 en vrijdag 13 november. Wij zouden de strookjes graag ingeleverd zien uiterlijk op maandag 9 november 2015.

WIJNBEURS

Op 12 en 13 november vindt ook de jaarlijkse wijnbeurs plaats op het college. Op de kaart staan een 45-tal wijnen uit verschillende regio’s van over de hele wereld.

 

Aan alle leerlingen een gezellige herfstvakantie gewenst! Het is ook een periode om terug te denken aan onze overledenen. We kunnen veel voor elkaar betekenen, elkaar ondersteunen en troost bieden.

Troost

Als de tijd van verdriet in mijn leven komt
Als het leven zijn tegenslagen aan mij toont.
Wil je me dan helpen, door er voor me te zijn?
Laat me huilen als ik dat wil.
Laat me lachen als ik dat kan.
Laat me boos zijn als ik dat nodig heb.
Laat me schreeuwen als ik dat moet.
Help me dan om door deze tijd te komen
Laat me mijn emoties tonen.
Voel je niet aangesproken door mijn verdriet.
Voel je niet aangevallen door mijn woede.
Voel je niet beangstigd door mijn schreeuw.
Laat me er gewoon maar zijn, met alles wat ik voel,
met alle tranen die er vloeien, met alle angsten die me verstikken.
Geef me de tijd om er doorheen te gaan.
Sla gewoon je arm om me heen,
en laat me niet alleen.