U bevindt zich hier: thuis > nieuws > ruusbroecinfo

Vlaanderen Brussel Europa

ruusbroecinfo

Jan-van-Ruusbroeckollege - Bruss

EDITIE 7 – ACHTTIENDE JAARGANG – 21 DECEMBER 2012

VAN DE REDACTIE

Wens van ons voor u …

Als we nu eens een witte kerst zouden krijgen met overal witte takken,
en ijspareltjes glinsterend aan de takken.
Alles zou mooi zijn, een heilige kerstnacht.
Als er nu eens stilte zou komen in de  straten,
vogels die zongen in de bomen,
met alleen kerkklokken in de achtergrond.
Alles zou zacht zijn, een heilige kerstnacht.
Als er nu eens vrede zou komen,
in de wereld, tussen de mensen,
in de huizen, in ieders hart.
Niets zou slecht zijn, een heilige nacht voor ons allemaal!
Als Kerstmis nu eens zou gebeuren
op duizenden plaatsen
in ieder dorp, stad, in ieder huis
waar ieder hart een kribbe zou zijn
waarin de liefde wordt geboren
voor alle mensen van vandaag en morgen.
Zo wordt de wereld een beetje meer …
de wereld waar wij allen van dromen!

< adventsgebed

Ruusbroec gaat saffier!

45 jaar Jan-van-Ruusbroeckollege
Een stevig verleden in toekomst creëren
Een toekomst waar we in 2013 aan verder bouwen
We wensen ook u,
beste leerlingen en ouders,
beste sympathisanten van het college,
een zalig kerstfeest en mooie vooruitzichten in het nieuwe jaar!
Vanwege de directie en alle personeelsleden.

LIEF EN LEED OP HET COLLEGE

Wij gedenken de vader van dhr. De Rijck (algemeen directeur Sint-Jozefscollege te Aalst), de grootmoeder van mevr. Duyck (leerkracht Latijn, Grieks en Leefsleutels), van dhr. van der Draaij (studiemeester) en van Céline Vandendaele (4 HW); de grootvader van Vincent Vanderdonckt (2 MA) en van Jill Koch (2 LB).

De kapel is tijdens de middagpauze regelmatig vrijblijvend open voor een stil moment, zowel voor leerlingen als leerkrachten.

INSCHRIJVINGEN 2013-2014 BRUSSEN (en kinderen personeelsleden)

Van 7 t.e.m. 18 januari 2013 kunnen tijdens de schooluren of tijdens de ouderavond van 10 en 11 januari nieuwe leerlingen worden ingeschreven. Kinderen die reeds een broer of zus op het college hebben genieten voorrang.
Een ouder dient de inlichtingenfiche ingevuld af te geven en persoonlijk het inschrijvingsregister te komen ondertekenen bij de directie of de directiesecretaris.
Alle informatie wordt ook bij het kerstrapport gevoegd.

ANDERE EERSTEJAARS

Alle andere leerlingen voor het eerste leerjaar A kunnen op dinsdag 29 januari 2013 van 8.00 tot 11.00 uur aangemeld worden via een callcenter. De volgorde speelt daarbij een rol, tijdig inbellen is dus de boodschap! Aanmelden kan je op het gratis telefoonnummer 0800 63 600.

In die cluster bevinden zich zeven scholen: Jan-van-Ruusbroeckollege (Laken), Maria Assumptalyceum (Laken), Maria Boodschaplyceum (Brussel), Mater Dei-Instituut (Sint-Pieters-Woluwe), Sint-Jan Berchmanscollege (Brussel), Sint-Jozefscollege (Sint-Pieters-Woluwe) en Sint-Pieterscollege (Jette).

Zodra we, in februari, de inschrijvingslijst van het LOP Brussel ontvangen, nemen we contact op met de nieuwe ouder(s) voor de inschrijving (of weigering). Alle verdere informatie kan je nalezen op onze site.

PROMO

Ken je een zesdeklasser die zin heeft om vanaf september deel uit te maken van de Ruusbroecgemeenschap, aarzel dan niet om zijn/haar adresgegevens door te geven aan het onthaal (liesbeth.delgouffe@ruusbroec.be). We kunnen dan nakijken of we deze jongere al zelf aangeschreven hebben. Mevr. Daelemans stelde samen met haar leerlingen een mooie infobrochure samen, die we dan vliegensvlug zullen opsturen. Ook onze eigen leerlingen die nog eens in hun vroegere lagere school binnenspringen, mogen brochures komen ophalen bij de directeur.
In januari nemen we deel aan verschillende scholenbeurzen. Volgende data mag je doorgeven aan kandidaat-leerlingen: Vandenberghecentrum Meise op zaterdag 12 januari van 10.00u. tot 15.00u.; Fenikshof Grimbergen op woensdag 16 januari van 15.00u. tot 19.00u.; Wemmel (Vanden Broeckstraat) op zaterdag 19 januari van 10.00u. tot 14.00u. Men zegge het voort!

OLYMPIADE

Op 14 november 2012 namen 14 leerlingen van het zesde jaar op school deel aan de eerste ronde van de chemie-olympiade op school. Vijf leerlingen slaagden erin om zich te plaatsen voor de tweede ronde. Op 20 februari 2013 kunnen ze zich meten met de 278 andere geselecteerden in Vlaanderen, voor een plaatsje in de finale. We wensen hun alvast een dikke proficiat en veel succes!

HUMANE WETENSCHAPPEN

De leerlingen van 5 & 6 Humane Wetenschappen, hebben in hun filmproject een filmpje gemaakt om hun favoriete richting te promoten. Laat je maar mee onderdompelen in de wereld van Humane Wetenschappen! De promofilm 5 & 6 HW staat op onze site. Klik hier.

VROEMVROEM

Eind november namen heel wat 17-plussers deel aan het theoretisch rijexamen. Oud-leerkracht dhr. Stevens had hen optimaal voorbereid. De resultaten: 43 deelnemers, van wie er 31 geslaagd zijn. Deze laatsten kunnen nu met hun ouders of een andere chauffeur die reeds 8 jaar een rijbewijs heeft, aan de praktijk beginnen. Veel succes!

FIETSCONTROLE

De meeste Ruusbroecers kiezen uiteraard voor hun fiets als dagelijks transportmiddel. Op woensdag 28 november werden ze daarin aangemoedigd door JKK. De bijhorende fietscontrole gaf de volgende resultaten: van de 182 fietsers waren er 20% niet volledig in orde. Vooral de remmen zorgen voor problemen. In deze herfstperiode zijn steeds meer fietsen uitgerust met goede verlichting, reflectoren en fluo allerhande. Een opvallende vooruitgang! Op de koop toe zijn blitse helmen meer dan ooit in trek bij onze breinvriendelijke jeugd!

WARME COMMUNICATIE

Op dinsdagavond 20 november zat ons auditorium goed vol voor de jaarlijkse thema-avond van het oudercomité. Voor deze editie sloegen de ouders en het directieteam de handen in elkaar en luisterden de leerkrachten en studiemeesters samen met de ouders en enkele leden van de Raad van Beheer naar de uiteenzetting van mevr. Patfoort. Het samenzetten van al deze mensen zorgde voor een unieke ervaring en veruitwendigde hoe wij school willen maken.
Onze leerlingen, jongeren van 11 tot 18 jaar, zijn allemaal verbonden met hun context, in de eerste plaats met hun ouders. Ouders zijn de eerste beste leerkrachten. Maar die verbondenheid is er daarna ook met de school, met de medeleerlingen en met de leerkrachten en mensen van het secretariaat.
Ouders geven aan de school een gedelegeerde opvoedingsverantwoordelijkheid. Hoe gaan we daarmee om als leerkrachten, als leerlingbegeleiders, als school? Hoe ver reikt die opdracht? We hebben interesse voor de dynamische driehoek tussen ouders, kind en school. Alle jongeren die deel uitmaken van de Ruusbroecgemeenschap, verdienen de beste begeleiding van liefdevolle ouders en leerkrachten. Mevr. Patfoort lichtte toe hoe we een geweldloze houding kunnen aannemen in relatie met anderen, zowel met volwassenen als met jongeren. Ze baseerde zich op haar theoretisch kader, dat ze rijkelijk illustreerde met eigen ervaringen. In alles ging ze uit van gelijkwaardigheid voor alle mensen en op alle niveaus.

Als directeur wens ik dat alle medewerkers de behoefte om te praten van jongeren, ouders en collega’s ernstig nemen. Als mens kies je zelf hoe je naar een boodschap luistert, hoe je ze ontvangt, hoe je probeert je beter in te leven in de ander. Je hebt zelf veel in handen en hebt dus ook veel invloed op je eigen werkelijkheid. Met het huidige leerkrachtencorps, de studiemeesters, de sterke leerlingenraad, erg aanwezige ouders en iedereen die ons omringt, kan ons college blijven groeien in warme communicatie en blijven werken aan de hartelijke school waar we voor staan en waar we bewust kiezen voor dialoog.

REFTER 3

Het succes van de warme maaltijden heeft dit schooljaar al heel wat creativiteit gevraagd met telkens een goede oplossing. Nu kondigen we ook voor refter 3 nog een aanpassing aan: vanaf 7 januari heb je een rode jeton nodig om een broodje te kunnen aankopen en een gele jeton voor een salad bowl. De prijzen worden een beetje verhoogd, omdat de kostprijs ook voor de school gestegen is: één rode (broodjes-)jeton koop je in het winkeltje voor € 3,00 en een gele jeton voor € 3,50. Zonder geld in de wachtrij zal het daar wellicht een stukje sneller vooruitgaan!

RUUSBROECONTBIJT

Op maandag 3 december begonnen we de dag feestelijk met een chocoladeko ek en warme chocomelk ter gelegenheid van de feestdag van Jan van Ruusbroec. Diezelfde voormiddag bezocht de Sint ook alle brave klassen en deelden zijn pieten lekkere snoepjes uit. Met de Ruusbroec-fotovraag wonnen enkele klassen op de koop toe heerlijke speculaas. Proficiat aan 1 LB, 3 EcB2 en 6 HW.

 

UIT DE OUDE DOOS

LUSTIN

Leerlingen van onze derde graad moeten steeds vaker omgaan met stress, zich aanpassen aan een nieuwe groep, belangrijke keuzes maken voor hun toekomst, enz. Het is dus van groot belang dat we hen helpen hun assertiviteit, doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheidszin aan te scherpen.

Vanuit deze bezorgdheid gingen een aantal leerkrachten (E. Degans, G. Van Vaerenbergh, P. De Dijn, J.  Vancauwenbergh, …)  in de jaren ’90  op zoek naar een extrascolair aanbod voor onze zesdejaars. Vrij snel kwamen ze in contact met Outward Bound, een in de naoorlogse Verenigde Staten ontstane organisatie met Belgische zetel in Leuven en met als uitvalsbasis een activiteitencentrum in een klein Ardens dorpje. Lustin was geboren …

Outward Bound trachtte aan de hand van doelgerichte outdoorcursussen leerlingen te helpen om zicht te krijgen op hun eigen kwaliteiten en valkuilen, te leren samenwerken in groep, efficiënt te leren communiceren en de eigen grenzen te ontdekken en te leren respecteren. Aan de hand van een bonte mix van actieve groepsopdrachten en boeiende, nuttige reflectiemomenten moesten leerlingen zichzelf evalueren en de juiste feedback leren geven en ontvangen.

In groepjes van 4 à 6 werden de deelnemers geconfronteerd met concrete, vrij ongekende actiesituaties in de natuur. Ze moesten (soms geblinddoekt) rotsen beklimmen of in rappel afdalen, met zelf gemaakte vlotten rivieren oversteken, grotten verkennen (de beruchte geboortespleet), met een minimum aan materiaal en voedsel (en zonder geld of hulp van de inwoners) overnachten in een bos, met de hele groep ontbijten in een boom,  pamperpalen beklimmen, ...  Wie niet zo sportief was of een beetje bang was, werd door de groep geholpen, want opdrachten werden pas als gelukt beschouwd als iedereen erin slaagde. Opdrachten mislukten vaak in eerste instantie, tot een soms onverwacht lid van de groep voor een oplossing zorgde.

Na de opdracht volgde telkens een reflectiemoment waarin de activiteit zelf, de persoonlijke ervaring van elke deelnemer en de groepsdynamiek besproken werden. Van het college ging met elke groep leerlingen telkens ook een leerkracht mee (vrijwillig en met de toestemming van de groep). Die nam in principe deel aan alle activiteiten, maar mocht geen initiatief nemen of tijdens de activiteit zelf oordelend optreden.

Na een zevental edities werd met spijt besloten Lustin stop te zetten. De druk van heel wat vakleerplannen (Lustin nam tenslotte een hele lesweek in beslag), de start van het gemengd onderwijs (een aantal meisjes zagen op tegen de zware fysieke opdrachten en verkozen een inleefstage in RVT H. Hart te Grimbergen) en de stijgende deelnameprijs (mede door de zware verzekeringspremies) betekenden het einde van een uniek aanbod op Ruusbroec.

Als alternatief werd Mozet opgestart. Oorspronkelijk gedragen door G. Van Vaerenbergh en pater L. Florin, werd Mozet een activiteit van een drietal dagen voor vijfdejaars met ongeveer dezelfde doelstellingen maar met minder fysieke activiteiten als Lustin. De alternatieve inleefstage in het H. Hart was een eerste vingeroefening voor wat nu SMS heet.