U bevindt zich hier: thuis > nieuws > ruusbroecinfo

Vlaanderen Brussel Europa

ruusbroecinfo

 

EDITIE 6 – ZESTIENDE JAARGANG – 29 NOVEMBER 2010

VAN DE REDACTIE

GEEF ONS TE GROEIEN

Geef ons te groeien zoals een boom groeit,
nauwelijks zichtbaar, stil en gedurig,
die zich toevertrouwt aan de tijd;
Geef ons te rijpen zoals een vrucht rijpt,
lang en geduldig in weer en wind,
die zich geeft als haar uur gekomen is.
Geef ons te stromen zoals de rivier stroomt,
van de vele bronnen naar de ene zee,
die zich kronkelend een weg maakt
door heuvels en dalen.
Geef ons te zingen zoals een vogel zingt,
ook als niemand luistert en meezingt,
zijn eigen lied met zijn eigen stem.
Geef ons te branden zoals een kaars brandt,
stille en lieflijke schijn,
die verlicht maar niet verblindt.

Frans Cromphout
Leeftocht Jaargang 26, nummer 2

LIEF EN LEED

Godelieve De Cock, onze nieuwe conciërge, mag zich de trotse oma noemen van Julie. De dochter van Dimitry kwam piepen op 12 november 2010, stipt om 20.43u. Proficiat aan de ouders en de grootouders.

Wij gedenken de grootmoeder van Marie-Dominique Van de Gucht (5 EcMT).

Elke dinsdagmiddag is de kapel vrijblijvend open voor een stil moment, zowel voor leerlingen als leerkrachten.

SLOTDAG SMS (solidariteit voor een mooiere samenleving)

Men denkt wel eens dat alleen wie hebben en houden achterlaat en in de ontwikkelingslanden gaat werken, pas echt zinvol bezig is. Er is natuurlijk veel respect voor wie dat doet, maar ook dicht bij huis zien we mensen op heel verschillende manieren en in uiteenlopende situaties iets voor anderen betekenen.
Tijdens het SMS-project worden de leerlingen van de derde graad hier op uiteenlopende manieren voor uitgenodigd en in aangemoedigd. De vijfdejaars starten hiermee tijdens de projectdagen en de zesdejaars hebben net hun slotdag achter de rug.
Deze slotdag vond plaats op maandag 15 november. Tijdens het vierde lesuur werd er eerst in klasgroep over ieders ervaring gereflecteerd. Hieruit bleek dat dit voor velen een zeer boeiende, maar vaak ook geen evidente ervaring is geweest. De meerderheid vindt dit een zeer waardevol initiatief van onze school. Dit bleek ook uit het engagement dat bij wijze van afscheid tijdens de namiddag geleverd werd op de verschillende stageplaatsen.
In verschillende rusthuizen werd er meegewerkt aan de namiddaganimatie met eigentijdse muziek als grote sfeermaker. De leerlingen van de boekenbende hebben nog eens kunnen proeven van de sfeer in het tweede leerjaar, terwijl de steungezinnen een gezamenlijke terugblik hebben gehad. De bende van de foyer heeft de sfeer van Molenbeek opgesnoven aan de hand van een nieuw uitgestippelde wandeling en was proefkonijn voor nieuwe spelen, speciaal ontworpen voor de allochtone jongeren. In Levedale werden samen met de mentaal-gehandicapten speculaaskoekjes gebakken en om in de sfeer van Sinterklaas te blijven hebben ze ook mijters in elkaar geknutseld. Kortom: het was voor iedereen een mooie afsluiter.

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENIUS

Van 9 tot 16 november vond in ons college een tentoonstelling plaats die kaderde in het Comenius-project van de Europese Gemeenschap (in samenwerking met Epos Vlaanderen- Een Leven Lang Leren ). In dat project werkt onze school samen met het Sondervickcollege uit Veldhoven (Nl), het Kepler-Gymnasium uit Freudenstadt (D) en het Institut de l’Alma uit Parijs (Fr). De leerlingen die betrokken zijn bij dit internationaliseringproject werken gedurende twee schooljaren één groot thema uit. Momenteel is dat: Mum, dad, granny and grandpa: tell us who we are! De leerlingen gaan op zoek naar hun verleden, maken stambomen op, interviewen hun grootouders en ouders of gaan op zoek naar bekende Europese (Belgische) figuren uit hun omgeving en maken er een kleine studie rond. Het resultaat hiervan kon je ontdekken in de bar. Foto’s en documenten uit het archief getuigen dat Ruusbroec al Europees betrokken is van 1994. En daarom dat we ook van een overzichttentoonstelling konden spreken. Op vrijdag kregen we het bezoek van de heer Etienne Verhack, oud-directeur en momenteel secretaris-generaal van het CEEC (Comité Européen pour l’Enseignement Catholique ).

WAT BRENGT ONS DE LIEVE SINT?

Op 6 december vieren wij het feest van de brave kindervriend Sint Niklaas. De heilige man zal samen met zijn Pieten een bezoekje brengen aan alle leerlingen en ... misschien zit er wel iets lekkers in de zak van de Sint. Na de Sint komt er een stressy periode aan: de Kerstexamens.

Een paar tips van de lieve Sint:

  • Overloop je examenrooster en ga plannen
  • Zorg dat je mentaal en fysiek klaar bent voor het afleggen van de toetsen : focus op wat je weet, liever dan op wat je niet weet/kent.
  • Bekijk de hele toets voor je begint te antwoorden.
  • Zorg dat je voldoende tijd hebt voor elke vraag.
  • Plan je tijd en zorg dat je tijd over hebt om je antwoorden na te lezen.
  • Let bij elk vak op je taal: spraakkunst, spelling, leestekens. Fouten hiertegen misstaan ook op een S.T.wiskunde of chemie.
  • Een goede voorbereiding helpt stress te voorkomen : planning, efficiënt en regelmatig studeren ( je taken en toetsen maken ook deel uit van de leerstof) en rustig werken.
  • Laat je niet opjutten.

Veel succes, allemaal! Ook vanwege de hulpsinten: leerkrachten, studiemeesters en directie.

PESTEN OP HET WERK … SCHOKKENDE BEELDEN!

Verbijstering bij heel wat kijkers en ook bij heel wat van onze leerlingen die de beelden van het buitensporige pestgedrag van een aantal volwassen werknemers zagen. Nog te vaak worden wij ook op de school met pesten geconfronteerd. 3 tot 8 procent van de Vlaamse jongeren wordt ernstig gepest. Dat zijn er 30 000 elk jaar. 2 op 5 zegt geen hulp te krijgen. (bron: de eerste lijn, maandblad Klasse) Misschien wordt het even tijd dat ook wij nog duidelijk neen zeggen tegen pestgedrag: geen bijnamen, niet zomaar materiaal van iemand anders wegnemen of vernielen, geen cyberpesten, geen intimidatiegedrag, geen roddels , geen vernederingen, niet zomaar iemand schoppen , ...
Wij zijn samen verantwoordelijk voor een fijn en veilig gevoel op school en daar moeten wij allen samen aan werken. Er samen elke dag aan werken blijft onze keuze.

Te onthouden: Vlaamse week tegen het Pesten: van vrijdag 25 februari tot vrijdag 4 maart 2011.

JONGEREN KEREN HET KLIMAAT

Op 22 november ging de tweede actiedag duurzame school door met als thema Afval beperken en goed sorteren om beter te recycleren . De kerngroep enthousiaste leerlingen uit 5 en 6 bezocht opnieuw alle klassen in een poging hun collega’s te sensibiliseren rond dit onderwerp. Op school hield Gino, de werkman, die samen met het onderhoudspersoneel onze actie een warm hart toedraagt, al het afval van één week bij. We produceerden met zijn allen: 30 kg PMD, 151 kg restafval, een grote container papier en een kleine gele container papier vermengd met restafval …
Na het uitsorteren van de PMD - fractie bleek er 6 kg restafval tussen te zitten, voornamelijk plastiekfolie ... Dit slecht sorteren maakt bepaalde zakken PMD quasi onverwerkbaar ... Een knelpunt blijkt het inzamelen van afval in de refters te zijn. Dat wordt een concreet werkpunt samen met, uiteraard, het verminderen van de totale afvalfractie met 30 % !
Er is dus nog heel wat werk aan de winkel! Wordt zeker nog vervolgd ... !

BEN JIJ EEN REKENKNOBBEL(TJE)?

Maak deze vermenigvuldiging: 13837 x ( uw leeftijd ) x 73 = ?
Het is toegelaten een rekenmachientje te gebruiken.
Merkwaardige oplossing, nietwaar ?
Verander ook eens de leeftijd....

IN DE KIJKER : POEZIE

Van de 28 dichters die een gedicht in de administratieve gang hebben hangen, werden er zo maar eventjes 20 bekroond bij de Hoofdstedelijke Poëziewedstrijd en bij de Soetendaellewedstrijd. Enkelen van hen zie je hier glunderen bij de prijsuitreiking in het mooie Brusselse stadhuis.

 

Het secretariaat probeert op de schoolsite foto’s van allerlei activiteiten te verzamelen. Het fotoboek bevindt zich onder de rubriek thuis bij foto’s.

 

<%>