U bevindt zich hier: thuis > nieuws > ruusbroecinfo

Vlaanderen Brussel Europa

ruusbroecinfo

Jan-van-Ruusbroeckollege - Brussel

 

EDITIE 10 – TWINTIGSTE JAARGANG – 02 APRIL 2015

VAN DE REDACTIE

De glimlach

Hij kost niets maar is veel waard.
Hij verrijkt wie hem krijgt
zonder de gever te verarmen.
Voor je het weet, verschijnt hij
en de herinnering is voor altijd.
Niemand is zo rijk dat hij hem niet nodig heeft,
noch zo arm dat hij hem niet kan geven.
En nochtans kan hij gecontroleerd,
gebedeld , noch geroofd worden,
omdat hij niet bestaat
zolang je hem niet geeft.
En indien de verkoper zo moe is
dat hij niet kan glimlachen
wanneer hij aan het verkopen is,
misschien kan jij dan even glimlachen?
Want niemand heeft zo'n nood aan een glimlach
als diegene die er geen heeft
om aan de anderen te geven.

Alberto Hurtado sj.

De eerste krokussen brengen kleur in de nog grijze omgeving, de narcissen schitteren in de Forumlaan. Ook voor onszelf is het tijd om verder open te bloeien en elkaar nieuwe kansen aan te reiken. Pasen komt eraan en brengt kleur in ons leven. Een mooie glimlach en dat beetje vriendelijkheid maken alles nog kleurrijker.

We wensen iedereen een zalig Pasen. Geniet allen van een deugddoende vakantie!

 

LIEF EN LEED

Afscheid nemen is met zachte vingers wat voorbij is dichtdoen en verpakken in de goede gedachten ter herinnering.

Wij gedenken de vader van dhr. Blancquaert (econoom), de grootmoeder van dhr. Van Cauwelaert (leerkracht aardrijkskunde, chemie, fysica), de grootvader van Arnout De Keyser (5B) en van Masha Mikhalski (4F) en de overgrootmoeder van Alexander Heerinckx (1H).

De kapel is tijdens de middagpauze geregeld vrijblijvend open voor een stil moment, zowel voor leerlingen als leerkrachten.

In februari luidden de bruidsklokken voor mevr. Robberechts (leerkracht wiskunde, leefsleutels). We wensen haar samen met haar echtgenoot veel liefde en alle geluk!

In de familie van mevr. Claes (oud-leerkracht) kwam er dit schooljaar een kleindochtertje bij. Elodie komt er goed terecht in knuffelzachte armen die haar liefdevol zullen verwennen.

DIRECTIETEAM

Na ruim overleg heeft de Raad van Bestuur van het Jan-van-Ruusbroeckollege te Brussel dhr. Dominique Wastiels en mevr. Katleen Vanoverbeke voorgedragen als  adjuncten van het Jan-van-Ruusbroeckollege. De Raad van Bestuur van Cebeco, Centraal Bureau van de Colleges, te Brussel heeft deze voordracht bekrachtigd. Bijgevolg vormt mevr. Veronique Thielemans vanaf 1 september 2015 met deze twee adjuncten graag het nieuwe directieteam. Elkeen zal zijn sterktes inzetten en samen zullen zij met veel toewijding en enthousiasme de goede schoolwerking garanderen.

Deze reorganisatie geeft nieuwe kansen voor het college. De keuze voor twee voltijdse adjuncten impliceert dat we afstappen van de werking met graadcoördinatoren die ook nog een lesopdracht hadden. De leerlingen zullen voortaan opgevolgd worden door beide adjuncten in samenwerking met vak- en klassenleerkrachten, studiemeesters en leerlingenbegeleiders. Het zal voor jong en oud even wennen zijn aan de nieuwe structuur, maar vermits het allemaal interne personeelsleden zijn, is iedereen makkelijk aanspreekbaar.

We wensen beide adjuncten vanaf 1 september 2015 een goede start in hun nieuwe functie.

In een eerste reactie op hun aanstelling verklaarden ze:

dhr. Wastiels: Er wacht mij een gloednieuwe en ongetwijfeld boeiende taak als een van de twee adjuncten op het college. Een groot deel van mijn huidige taken zal ik verder kunnen uitbouwen en uitdiepen. Ik verwacht dat de samenwerking met de directeur, met de collega-adjunct, met de studiemeesters, met alle leerkrachten van 1 tot 6, met de hele onderhoudsploeg  en natuurlijk met alle Ruusbroecers ons heel college ten goede kan komen en dat we van Ruusbroec de komende jaren een leuke studie- en leefplek zullen maken.

mevr. Vanoverbeke: Ik zie deze opdracht als uitdaging en uitbreiding van mijn taak als graadcoördinator. Ik heb dit negen jaar met veel enthousiasme gedaan. Het loslaten van het lesgeven was de moeilijkste knoop om door te hakken. Eén van mijn grote taken blijft het coachen van leerlingen, waardoor ik het nauw contact met de jongeren op dezelfde manier zal kunnen voortzetten.

YWPA

Zonta International is een organisatie die door samenwerking de economische onafhankelijkheid van de vrouw wil verwezenlijken. De serviceclub - Brussel Zavel - van actieve leidinggevende vrouwen reikt jaarlijks de Young Women in Public Affairs Award uit. Verschillende leerlingen uit Brusselse scholen waren genomineerd. Van deze kandidates werd een schriftelijke neerslag van hun visie op vijf open vragen verwacht. In het Engels!  De vijf beste kandidaten werden uitgenodigd voor een mondelinge toelichting. Zoë De Mey uit 6E deed dit feilloos en mag de prijs van € 500 in ontvangst nemen! Proficiat aan dit actief lid van JKK. In haar uiteenzetting wist ze de dames van Zonta te overtuigen met haar kwaliteiten in leiderschap en engagement, haar inzicht in internationale relaties, haar persoonlijke doelstellingen en haar visie op de status van de vrouw, zowel binnen haar eigen leefwereld als internationaal.
Na de paasvakantie worden alle  kandidates samen uitgenodigd en volgt een persmoment. Hiermee krijgt Zoë een springplank naar de internationale wedstrijd. Wij duimen voor haar!

ACTIEF OUDERCOMITE

Dit trimester was ons oudercomité een van de actiefste van het land. Het organiseerde twee bijeenkomsten in de lerarenzaal - op 5 februari en 10 maart - en bracht op 5 maart ook 120 mensen samen in het auditorium voor de lezing van Wim Rombaut over focus en concentratie. Verder in deze BP lees je zijn 10 tips.

De leden van het oudercomité werkten een enquête uit en verwerken ondertussen de gegevens. Ze zijn ook volop bezig met de voorbereiding van het jaarlijkse restaurant  tijdens het schoolfeest en zoeken de laatste medewerkers om alles gesmeerd te laten verlopen.

De vakgroepen Duits en Nederlands ontvingen de ouders in hun vaklokaal en legden de leerlijnen binnen hun vak uit. Hun professionaliteit en de liefde voor talen deed de ouders zelfs naar de schoolbanken verlangen. Met een bezoek aan de mediatheek kregen ze ook zicht op die dagelijkse werking.

In het nieuws van de school en een ruime vragenronde komen steeds andere aandachtspunten aan bod: middagmaal, inschrijvingen, sociale stage, identiteitsgroep, huur- en koopsysteem voor boeken, studiekeuzetraject, projectdagen, … en steeds ook de kalender en activiteiten.

Tijdens de laatste week van het tweede trimester kwam ook de schoolraad opnieuw samen. Dit participatieorgaan brengt vertegenwoordigers van ouders, leerlingen, personeelsleden, lokale gemeenschap en de directeur samen over o.a. het schoolreglement, het onderhoud van het schoolgebouw en het  studieaanbod.

SMOS

Na de paasvakantie gaan we opnieuw de gewone smosbroodjes aanbieden: groeten-hesp-kaas! We blijven wel bij de beslissing slechts één soort broodjes te verkopen. De brooddoos blijft de beste keuze!

EINDE TWEEDE TRIMESTER

We versturen deze BP opzettelijk niet op de laatste dag van het tweede trimester om alle leerlingen eraan te herinneren dat ze vrijdag hun boekentas voor een volledige lesdag moeten meebrengen. Tijdens een van de lesuren vindt per leerjaar een paasviering plaats. Voor elke klas eindigt de schooldag met de klassenleerkracht in het administratieve lokaal.  De leerlingen van de eerste en tweede graad krijgen het zevende lesuur hun paasrapport.
De oudercontacten vinden plaats op vrijdag 24 april en zijn bedoeld voor een gesprek met de klassenleerkracht. Enkel bij nieuwe problemen of ernstige tekorten kan je aanvullend een afspraak maken met de vakleerkracht. Een inschrijvingsstrookje zit bij het paasrapport of in de boekentas.

SCHOOLGEBOUW

Terugdenkend aan de periode rond de dikketruiendag, toen het nog stevig vroor, en aan de ludieke foto van een klas leerlingen uit het tweede jaar met allemaal stoere zonnebrillen op de neus, maken we in deze BP ook plaats om over het onderhoud van het schoolgebouw te spreken. We zijn druk bezig met het energiezuiniger maken van het hoofdgebouw. Tijdens de koudste winterdagen lopen de stookkosten steeds hoog op en tijdens de zonnigste dagen raken de leerlingen verblind terwijl ze naar het schoolbord kijken. Deze problemen willen we grondig aanpakken met een renovatie van de gevels. Het administratieve dossier loopt al jaren en op dit moment durven we in termijnen van maanden spreken. Vandaar een woordje uitleg. De planning is om in vijf fasen de oude gevels te vervangen door goed geïsoleerde panelen en energiezuinige ramen met zonnewering. De volledige werken zullen 8 à 9 maanden duren. Het gebouw zal naast een  hedendaagsere look, vooral een aangenamer binnenklimaat krijgen. Veel flexibiliteit en goede wil van leerlingen en leerkrachten zullen nodig zijn om alle lessen georganiseerd te krijgen en de tijdelijke containerklassen op de speelplaats te aanvaarden. Toch kijken sommigen ook uit naar deze bouwklus … aan de scouts schenken we na de bouw immers  twee nieuwe containers! Iedereen moet er ook eens over nadenken hoe we het auditorium optimaal kunnen inzetten en in grotere groepen kunnen lesgeven. Misschien zorgt deze bouwfase dus voor een vernieuwde lesplanning.

SCHOOLFEEST

De gezinsjongsten krijgen een feestenveloppe mee met de uitnodiging voor de opendeurdag op zaterdag 9 mei van 09.00u. tot 17.00u. en het schoolfeest tijdens het weekend van 9 en 10 mei. Wil iedereen vijfdeklassers van de lagere school warm maken voor onze opendeurdag op zaterdag?! En onze eigen leerlingen verwachten we massaal voor de zwembadinstuif, het volleybaltornooi en vooral voor het free podium. Gezellig samen muziek maken! De heren Van Cauwelaert en Van den Cruijce verzamelen jullie inschrijvingen!

STOELTJESLIFT

We kennen ondertussen de directiesecretaresse, mevr. Van Gompel, goed. Ze is oud-leerlinge en werkt nu meer dan een jaar op ons college. Samen met de directeur behartigt ze de personeelsdossiers, is ze betrokken bij de inschrijvingen en zorgt ze ook voor het verzekeringsdossier wanneer leerlingen met een ongelukje te maken hebben. Om haar mobiliteit op school te garanderen, installeren we tijdens de paasvakantie aan de hoofdtrap een stoeltjeslift. We vertrouwen erop dat de leerlingen dit toestel niet aanraken en inzien hoe belangrijk het goed functioneren is voor onze medewerker! Tijdens diezelfde vakantie zal ook de akoestiek in de grote refter aangepakt worden voor meer comfort in de lunch- en studiebox. Ook de vloerbekleding in de administratieve gang wordt verder afgewerkt. Bij het beëindigen van dit binnenhuisdossier hopen we op een fris resultaat en een nieuw elan voor alle medewerkers!

REPETEREN

Gedurende weken was ons auditorium het repetitielokaal voor de zesdejaars. We merkten op dat ook Lasso op zijn site promo maakt met ons auditorium. Klik maar even door naar http://www.lasso.be/nl/agenda/lasso--studiedag--do-not-disturb. De leerlingen zullen zichzelf herkennen en met plezier terugdenken aan die workshop!

JIJ FIETST TOCH OOK !

We hopen dat alle leerlingen na de paasvakantie weer massaal op de fiets naar school komen. Op 3 april komt een politieagent voor de tweedejaars toelichting geven over de schoolomgeving met het accent op veiligheid voor fietsers. Aansluitend hierbij een opfrissing van enkele verkeersregels.

 • Fietsers die in de verboden richting rijden, of met drie naast elkaar blijven rijden, of links op het fietspad rijden, … het zorgt geregeld voor wrevel bij de automobilisten en dikwijls ook voor gevaarlijke toestanden.
 • Verkeerslichten! Denk niet dat je snel nog even kan doorrijden, of dat er in de verte toch niemand aankomt uit de andere richting. De aanpassing van de verkeerslichten zorgt voor meer veiligheid, er rekening mee houden is echt elementair.
 • Fietsers mogen met maximum twee naast elkaar op de rijbaan rijden, uiteraard op voorwaarde dat er geen fietspad is.
 • Zij zijn evenwel verplicht in één enkele file te rijden “wanneer het kruisen niet mogelijk is”, d.w.z. wanneer een tegenligger erdoor zou verhinderd worden door te rijden.
 • De fietsers moeten ook achter elkaar gaan rijden “bij het naderen van een achteropkomend voertuig”, maar die verplichting is enkel van toepassing buiten de bebouwde kom.
 • Je mag nooit met meer dan twee naast elkaar rijden.
 • Op het trottoir van de Forumlaan mogen geen fietsers rijden. (Als je dit toch zou doen, moet je voorrang geven aan de andere gebruikers van het trottoir, b.v. voetgangers.)
 • Is er onderweg naar school een fietspad, dan moeten fietsers dat gebruiken (tenminste indien het berijdbaar is).
 • Is het fietspad op de grond aangeduid met twee witte evenwijdige onderbroken strepen, dan mogen fietsers er alleen op rijden indien het rechts in hun rijrichting ligt.
 • Een links gelegen fietspad, zoals in de Rode Kruislaan, is een tweerichtingsfietspad, waarbij het bord D7 zo geplaatst is dat het in de twee rijrichtingen zichtbaar is. Bestuurders die uit een zijstraat komen moeten er dan aan denken dat er ook fietsers van rechts kunnen opdagen op het fietspad.

 • Is er geen fietspad, dan mogen fietsers op de gelijkgrondse bermen en op de parkeerstroken rijden, of op de rijbaan. Ze mogen ook op de bijzondere overrijdbare bedding of in de busstrook rijden indien het symbool van een fiets op het betrokken verkeersbord afgebeeld staat. In bepaalde gevallen mogen de fietsers ook op de verhoogde bermen en zelfs op het trottoir rijden.
 • Indien mogelijk steek je een hand uit bij het afslaan.
 • Het is zeker aan te bevelen oogcontact te zoeken met de chauffeur vooraleer je als fietser een manoeuvre doet.
 • Het is verboden niet-handenvrij te gsm’en op de fiets. Ook handenvrij bellen of het beluisteren van muziek raden we af, gelet op de aandacht en concentratie die de fietser nodig heeft op de weg.
 • Tip: met een goed werkende verlichting en reflectoren ben je zichtbaarder in het drukke verkeer. Fluorescerende hesjes of strips accentueren dat nog meer. En met een fietshelm ben je optimaal beschermd tegen kwetsuren.

We hopen dat alle sportieve fietsers dit artikel ter harte nemen. Een beetje hoffelijkheid is steeds op zijn plaats. We zijn trots op alle fietsers die dagelijks zelfstandig het traject naar school fietsen … Bovendien is het ook gewoon fijn die vrijheid samen met je vrienden te benutten!

LEZING VAN WIM ROMBAUT

10 tips voor jongeren en volwassenen, of om als ouder/leerkracht te gebruiken met jongeren. De rode draad is: focus, structuur en discipline.

10 TIPS VOOR CONCENTRATIE, DOORZETTEN EN EEN OPTIMAAL LEERRESULTAAT!
 • Maak verbinding met je ademhaling.

Je voelt spanning, onrust, afleiding > denk ‘Adem’> doe ademoefening.

 • Zorg voor orde en overzicht om je heen.

Kies de geschikte ruimte om te studeren, en richt je bureau ‘clean’ in.

 • Zet in op je fysieke energiebronnen.

Slaap, voeding, sport, voor je kinderen en voor jezelf.

 • Focus op één taak en wees er streng in.

Multitasking is energieverlies, ga voor één taak per keer.

 • Focus op je sterke punten, gebruik je talent.

Positieve psychologie zorgt voor motivatie en discipline.

 • Verzorg het slaapritueel.

Voldoende slaap is essentieel, gebruik ontspanningstechnieken.

 • Leer loslaten.

Ouders die kunnen loslaten inspireren hun kinderen: zij zullen dat ook leren.

 • Geef het voorbeeld: doorzetten, ook bij tegenslag.

Geef vertrouwen, verantwoordelijkheidszin, veilig gevoel door voorbeeldfunctie.

 • Leer reflecteren.

Begin met jezelf: elke dag, avond, korte terugblik, evaluatie, leren uit successen en fouten. Geef dit principe door aan je kinderen: reflecteren is de start voor leren.

 • Verbind je met de anderen in je omgeving, creëer synergie.

In deze complexe en drukke tijden kan je het niet meer alleen. Zoek gelijkgestemden en deel je kennis en ervaring. Je kan heel veel van elkaar leren.

SCHOOLTONEEL

Van harte proficiat aan alle acteurs, dansers en muzikanten die samen met het vernieuwde team leerkrachten-regisseurs drie prachtige voorstellingen neerzetten van Shakespeare in 97,5 minuten zonder komedies!