U bevindt zich hier: thuis > nieuws > ruusbroecinfo

Vlaanderen Brussel Europa

ruusbroecinfo

Jan-van-Ruusbroeckollege - Brussel

 

EDITIE 1 – TWINTIGSTE JAARGANG – 01 SEPTEMBER 2014

VAN DE REDACTIE

Dit is een feit: jij moet beginnen
met wat in jou begonnen is;
Niet wachten tot de vragen wijken,
de weerstand, of de duisternis.
Wie niet vertrekt, zal niet bereiken,
pas gaandeweg wordt alles licht;
Gehoorzamen komt vóór genezing,
op weg gaan vóór het Vergezicht!
Eerst gaan, veerkrachtig, trouw;    
niet aarzelen bij elke zijweg
-links of rechts- die ook naar boven leidt.
Eerst gaan, vertrouwen schenken,
je inzetten met hart en ziel; 
niet wachten tot je alles ziet; 
de vrede komt pas gaandeweg!
Want wie wil groeien en vruchtbaar zijn,
moet dit geheim verstaan:
slechts één weg kiezen, en die weg dan gaan!

 

LIEF EN LEED OP HET COLLEGE

Het zijn niet de status, pracht of praal die je in je leven hebt verzameld die finaal tellen.
Het is de liefde. Het vermogen ontwikkelen om lief te hebben en geliefd te worden.
Dat is het enige.

Met deze woorden stuurden mevr. Karolien Vanderstappen en Jonas hun zoontje Orson op 1 augustus liefdevol de wereld in. Wij wensen het jonge gezin heel veel mooie momenten toe.

Afscheid nemen is met zachte vingers wat voorbij is
dichtdoen en verpakken in de goede gedachten
ter herinnering.

Wij gedenken de grootvaders van Ruben Nijs uit 6D en van Elvire Verbaanderd (net afgestudeerd).

NIEUWE LICHTING

Samen met 160 eerstejaars starten ook heel wat leerkrachten vandaag op ons college. Wij verwelkomen mevr. A. Desopper (fysica en chemie), mevr. K. Goeman (godsdienst, geschiedenis en leefsleutels), mevr. M. Thomas (Nederlands), mevr. K. Van Mulken (Frans, geschiedenis, Latijn), mevr. K. Guillaume (biologie, natuurwetenschappen), mevr. A. Vanlessen (vervangt mevr. K. Vanderstappen), dhr. T. Wauters (Latijn), mevr. E. Vanaenrode (vervangt mevr. A. Claeys) en mevr. L. Vanden Neucker (vervangt mevr. Gilis)
Wij hopen dat deze nieuwe leerkrachten zich snel zullen thuisvoelen op Ruusbroec en wensen hen heel veel succes met hun opdracht.

DIRECTIETEAM

Het schoolbestuur bevestigt dat er een selectieprocedure gestart is voor de uitbreiding van het directieteam. Tijdens de zomervakantie sprak mevr. François immers de wens uit opnieuw een lesopdracht op te nemen. Het schoolbestuur en mevr. Thielemans danken haar voor haar inzet en zorg voor de leerlingen. bijgevoegd zie je een foto van het huidige directieteam tijdens de opstart van schooljaar 2014-2015!

 

AANVRAAG SCHOOL- EN STUDIETOELAGE 2014-2015

Vanaf 1 augustus 2014 kunt u via de website http://www.studietoelagen.be een online aanvraag indienen voor het schooljaar 2014-2015. Folders met uitgebreide informatie en de aanvraagformulieren zelf liggen ter beschikking bij de directiesecretaris, mevr. Van Gompel.
Het belangrijkste criterium op basis waarvan bepaald wordt of u recht heeft op een school- of studietoelage is de hoogte van het gezinsinkomen.
Behalve op school vindt u ook informatie via het gratis telefoonnummer 1700. Opgelet, na 1 juni 2015 bent u onherroepelijk te laat!

TERUG IN DE PAS

’s Morgens ben je uiterlijk om 08.25u. op school. Om 16.15u. mag je weer naar huis. Wie te laat komt, gaat met zijn agenda langs bij mevr. Delgouffe.
Op vrijdag eindigt de lesdag al om 15.40u. en op woensdagmiddag stopt het vierde lesuur om 12.05u.
Elke dag kun je naar de ochtendstudie vanaf 07.30u. Na een lesdag van zeven lesuren kun je ook op school blijven studeren: in de korte avondstudie tot 17.00u. of in de lange tot 17.30u. Een stempel in je schoolagenda bewijst dat je aanwezig was.

WE GAAN NOG EVEN VERDER!

Het is ontstellend hoeveel waardevolle voorwerpen, hoofdzakelijk kledij, ieder jaar hun eigenaar niet terugvinden. Na het sluiten van de school op 11 juli 2014 hebben we alles verzameld en aan een goed doel bezorgd. De kledij was bestemd voor kinderen in Brussel via de organisatie Nasci. Hartelijk dank aan een ouder voor het transport. Alles kreeg een goede bestemming!
Maar we kunnen beter dit schooljaar: ga zelf op zoek naar je trui, jas, … zodra je merkt dat die ergens achterbleef. Voorwerpen met naam getekend vinden sneller hun eigenaar. Benut je eigen kluisje, de kapstokken  in de gangen en de schabben in de klassen optimaal!

WAT WE ECHT WILLEN DIT SCHOOLJAAR!

Weg met die afvalberg op school, want een propere school is een gezelligere school! De leerlingen van JKK (Jongeren Keren het Klimaat) bruisen van de ideeën en we wensen natuurlijk dat iedereen mee stapt in hun positieve boodschap voor een nettere leefomgeving en een mooiere wereld. Echte Ruusbroecers kunnen deze uitdaging beslist aan!