U bevindt zich hier: thuis > nieuws > ruusbroecinfo

Vlaanderen Brussel Europa

ruusbroecinfo

Jan-van-Ruusbroeckollege - Brussel

 

EDITIE 9 – ACHTTIENDE JAARGANG – 28 JANUARI 2013

VAN DE REDACTIE

Het autoverkeer verloopt wat vlotter, leerlingen kunnen opnieuw gemakkelijker met de fiets naar school, maar het feeërieke witte tapijt op de speelplaats wordt wel wat gemist. Vorige weken werd menige sneeuwbal gegooid. Hierbij gold de afspraak om niet als groep een individu te bekogelen, alsook ijsballen te vermijden.
Voor diegenen die even rustig wilden bijpraten, was er een sneeuwbalvrije zone afgebakend om je veilig op de speelplaats te begeven. We danken alle leerlingen die zich hieraan wisten te houden.
Op naar een volgende sneeuwzone? Of wachten op de eerste lentebloeiers?

 

LIEF EN LEED OP HET COLLEGE

Wij gedenken het overlijden van de schoonvader van dhr. Thomas (leraar Latijn, geschiedenis en leefsleutels) en de grootvader van mevr. Cooman (leerkracht biologie en natuurwetenschappen).
Wij betuigen de families onze steun. De kapel is vrijblijvend open voor een stil moment, zowel voor leerlingen als leerkrachten.

CALLCENTER VOOR AANMELDINGEN IN EERSTE JAAR

Terwijl onze leerlingen vandaag een vrije dag hebben (geniet allemaal heel goed van dit verlengde weekend) en de personeelsleden bijleren tijdens de pedagogische studiedag rond ICT en de schoolomgeving verkennen, maken we ons ook op voor de aanmeldingen van nieuwe leerlingen morgen. Ken je een jongen/meisje in je familie of je straat, die volgend schooljaar in het secundair start? Herinner zijn/haar ouders dan nog even aan het callcenter. Op dinsdag 29 januari moet er om 8 uur (tot 11 uur) telefonisch aangemeld worden voor het Jan-van-Ruusbroeckollege (eerste keuze). Nog zes andere scholen zitten in onze cluster. In de namiddag is er een cluster met negen scholen. We voorzien in 165 plaatsen in het eerste jaar van schooljaar 2013-2014. Tijdens de voorrangsperiode voor brussen en kinderen van personeel schreven we al 53 jongeren in. Alle informatie over de aanmeldingen in het Jan-van-Ruusbroeckollege vind je op onze site of op de site www.inschrijveninbrussel.be. De telefoongesprekken gebeuren niet op school, maar we wensen dat alles voor iedereen vlot mag verlopen. Je hebt van de kandidaat-leerling volgende gegevens nodig om te bellen: naam, rijksregisternummer, adres, telefoonnummer (gsm). Ook wordt gevraagd naar de indicatoren en thuistaal Nederlands vanwege de voorrangsregels in Brussel. In de loop van de maand februari nemen we met iedereen contact op om de administratieve inschrijving in orde te brengen (de inlichtingenfiche kan je op onze site downloaden en thuis al invullen). Veel geluk! We kijken ernaar uit onze nieuwe leerlingen en hun ouders binnenkort te ontmoeten.

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE

De eerste maand van 2013 zit er bijna op en onze kinderen zijn de dagelijkse routine ondertussen weer gewoon. Wij, als ouders, willen hun leven op school zo aangenaam mogelijk maken en daarom schenken we vanuit het oudercomité ieder schooljaar een gepast cadeau voor alle leerlingen van het Jan-van-Ruusbroeckollege. Om dit te financieren doen we een beroep op jullie gulle bijdrage. We richten ons ook dit jaar tot jou voor een vrijwillige financiële bijdrage.
Deze ouderbijdragen zijn de enige bron van inkomsten voor het oudercomité voor de organisatie van de jaarlijkse activiteiten en de aankoop van materieel dat het leven op school net iets prettiger maakt. Ook financieren wij hiermee in juni telkens de receptie van de laatstejaars en bekostigen we een spreker voor de thema-avond rond een actueel opvoedkundig onderwerp. Zo was er in het najaar een interessante uiteenzetting van Prof. Pat Patfoort en kochten we, op vraag van de leerlingen, de prachtige klok die op de speelplaats hangt, zodat de middagactiviteiten op tijd kunnen starten.
Vorig jaar heeft het oudercomité ook meegeholpen om de maaltijden op school aantrekkelijker te maken door het kopen van gekleurde dienbladen, kleurrijke glazen, bestek, servies en servetten. Dit, samen met een nieuwe aanpak van de cateraar, deed het aantal gebruikers van warme maaltijden stijgen van 10 naar 80 per dag.
Na overleg met de leerlingenraad VOICE, blijkt dat onze kinderen dit jaar graag een podium op de speelplaats hebben. Daarnaast wensen ze de bibliotheek verder aan te vullen met een selectie Franse lectuur. Deze brief is dus een warme oproep om ons te helpen de wensen van onze kinderen te realiseren. Vaak vragen ouders naar een richtbedrag. Vorig jaar ontvingen we gemiddeld 20 euro per kind en een dergelijke opbrengst zouden we dit jaar ook fijn vinden. Maar alle stortingen, groot of klein, worden enorm geapprecieerd en dragen direct bij tot het welzijn van onze kinderen. Jouw vrijwillige bijdrage mag je overmaken op: KBC, rekeningnummer BE63 7330 4624 7408 met vermelding ouderbijdrage. Alvast hartelijke dank, ook uit naam van alle leerlingen.

Hilde Eygemans
Voorzitter Oudercomité

SOLLICITATIES CHILI

Op dit ogenblik vertoeven vier Chileense jongeren op ons college. Na school worden ze hartelijk ontvangen in de gastgezinnen, bij vier van onze leerlingen. Intussen hebben een aantal vijfdejaars gekandideerd om volgend schooljaar deel te nemen aan dit project. Zij hebben met zeer sterk overtuigende argumenten hun kandidatuur uiteengezet. Allen maakten ze een zeer overtuigende indruk en het was dan ook bijzonder moeilijk om het aantal deelnemers te beperken tot vier leerlingen.
Proficiat aan Ward Poelmans (5 WeWi6), Violet Tamborijn (5 LaWe), Laura Willekens (5 LaMT) en Louis Zehner (5 WeWi6)! Zij vertrekken half juli naar Chili, waarna zij volgend schooljaar hun ervaringen met ons delen en op hun beurt gastgezin zijn voor een Chileense student.

CREA TAALDAG

Op zondag 24 februari 2013 van 14 uur tot 18 uur organiseert het Davidsfonds (o.a. oud-leerkracht mevr. Van de Winkel) in GC De Zandloper te Wemmel een crea taaldag. Jongeren van de lagere school en het secundair onderwijs krijgen de gelegenheid zich te uiten tijdens die taaldag. Voor meer informatie kan je een mail sturen naar mogendoen@belgacom.net of taalcreatief.df@hotmail.com of bezorg je gegevens in een envelop aan de balie van De Zandloper.
Ook de leerkrachten Nederlands van de eerste graad kunnen je bijstaan met tips en informatie.

PROJECTDAGEN

Op donderdag 7 en vrijdag 8 februari maken de gewone lessen plaats voor de projectdagen. Uitgangspunt is dat informatie via ervaringsgerichte activiteiten, engagement en verantwoordelijkheid opnemen centraal staat. Binnen dit kader steunen de leerlingen van de eerste en de tweede graad een aantal sociale projecten of organisaties (o.a. SOS kinderdorpen, Jezuïetenproject in Chili, Light for the World en Kom op tegen kanker) op materieel of financieel gebied.
Deze dagen zijn voor de leerlingen de uitgelezen gelegenheid om een aantal vakoverschrijdende eindtermen te verwerven en in praktijk om te zetten. Hierdoor zijn deze dagen – net zoals de andere lesdagen - onmisbaar in het leertraject van onze leerlingen. Hun aanwezigheid is hierbij verplicht.
De school kiest er bewust voor om tijd en ruimte te creëren zodat ze verder kunnen ontwikkelen tot bekwame, bewuste en verantwoordelijke jongeren.

Per jaar of graad wordt rond een specifiek thema gewerkt.

De eerste graad werkt rond het thema Brussel. Elke klassengroep krijgt een eigen programma aangeboden met een waaier aan activiteiten: inleefspelen, diverse bezoeken aan musea, tentoonstellingen, kunstprojecten, specifieke bedrijven of organisaties, geleide wandelingen en zoektochten, allerhande workshops, film- en theatervoorstellingen, … Alle leerlingen van de eerste graad nemen ook deel aan een gesponsorde voettocht, waarvan de opbrengst geschonken wordt aan sociale projecten of goede doelen.

De leerlingen van het derde jaar werken rond gezondheid. De gezondheidsdagen behandelen diverse thema’s die binnen dit ruime concept passen: gezonde voeding, tabakspreventie, drugproblematiek, ergonomie, relaxatie, beweging, langdurige ziekte, ...

Tijdens de mini sociale stage gaan de leerlingen van het vierde jaar in groepjes de sfeer opsnuiven in een kleuterschool of lagere school, werken ze mee op de werkvloer van Poverello, een kringwinkel, werken met mindervalide mensen of helpen ze bij een natuurbeschermend project.

De leerlingen van de het vijfde jaar krijgen naar gelang van hun studierichting een wetenschapsdag of talendag aangeboden. Daarnaast wordt de start gegeven voor hun sociale stage (SMS-project). 5 HW werkt rond mensenrechten.

De zesdejaars werken rond duurzame voeding. Ze bekijken het thema vanuit verschillende invalshoeken: zaden (als cultureel erfgoed, GGO’s), permacultuur als alternatief voor een grootschalige landbouw met gebruik van pesticiden, veeteelt, vegetarisme, visserij, voedselverpakking (effect op de inhoud en milieueffect van de afval), voedselverspilling en voedselproductie in een neoliberale economie. De leerlingen werken in verschillende groepjes aan een eigen onderzoeksopdracht gekoppeld aan de invalshoek die ze hebben gekozen.

We wensen alle leerlingen leerrijke projectdagen toe!

NT2 LETHAS OP BEZOEK

Op 10 januari waren een aantal cursisten van Lethas bij ons te gast in het kader van hun opleiding Nederlands als tweede taal. Als anderstalige volgen ze een intensieve dagopleiding. Tijdens een kennismakingsmoment hebben ze zich eerst voorgesteld aan onze leerlingen en nadien geproefd van het Nederlandstalig onderwijs. Ze vertelden vlot waarom ze Nederlands leerden: om hun kinderen beter te kunnen opvolgen op school of om hun tewerkstellingskansen te vergroten. Zowel voor onze leerlingen, als voor de cursisten was dit een leerrijke ervaring.

LAATSTE HONDERD DAGEN

Vrijdag 25 januari was het eindelijk zo ver, dé dag van de laatstejaars. De festiviteiten startten voor hen op donderdagavond met het versieren van de school en het oefenen van de acts. Er werd geen moeite gespaard om alles tot in de details af te werken. Dank aan een aantal ouders voor de materiële steun en de logistieke hulp.
Na het avondmaal konden de liefhebbers, onder begeleiding van mevr. Bruylandt een plons in het zwembad nemen. Mevr. Ampe en dhr. Van Assel en Van Cauwelaert namen het privilege van de nachtshift op zich.
Op vrijdagochtend werden alle leerlingen hartelijk ontvangen door de verklede zesdejaars en ondergedompeld in de verschillende tijdperken.
Tijdens de voormiddagspeeltijd werd iedereen verrast door een flashmop op de speelplaats. Dit was de voorbode van een heuse middagshow. Hierbij lieten twee Einsteins, via de teletijdmachine, de rest van de school genieten van de verschillende tijdsperiodes en volkeren: prehistorie, Klassieke Oudheid, Middeleeuwen, Nieuwe Tijd, Nieuwste Tijd, 1960-2000 en the future. Ze werkten klasoverschrijdend waarbij de leerlingen en leerkrachten het via uitdagingen moesten opnemen tegen de zesdejaars. Een wervelende show bracht iedereen tot de groepsdans van de 75 laatstejaars. Na de 75 lesdagen die hen nog resten, zullen ze deze opnieuw opvoeren bij hun afscheidsviering.