U bevindt zich hier: thuis > nieuws > ruusbroecinfo

Vlaanderen Brussel Europa

ruusbroecinfo

 

 

 

Beurtelings Parkeren Digitaal

EDITIE 11– VIJFTIENDE JAARGANG – 22 MAART 2010

VAN DE REDACTIE

Een kleine zuil (Ignatius van Loyola)

Ik zou een kleine zuil willen zijn, mijn God, die iets voor U ondersteunde, - het komt er niet op aan wát. Een zuil, niet mooi gepolijst en, wanneer U dat zou willen, helemaal achteraan, als ik voor U maar van nut zou kunnen zijn. Minstens in één opzicht kan ik voor U zo’n zuil betekenen: al uw over de hele wereld verspreide mogelijkheden zijn ons toevertrouwd, opdat wij ze ondersteunen, - door ons gebed.
Prent, Heer, mijn verantwoordelijkheid daarvoor diep in mijn gemoed, opdat ik waarachtig ernst maak met mijn gebed voor ieder, die U mij hebt toevertrouwd of die, hoe dan ook, tot mij in betrekking staat.
En niet alleen voor hen bid ik U, maar voor alle medechristenen en medemensen, voor iedere ziel in de wijde wereld. Zij zijn allen uw kinderen en hebben het recht U vader te noemen; zij hebben een plaats in uw hart en daarom dienen zij ook een plaats te hebben in het mijne.

Er zijn de laatste weken veel mensen op Ruusbroec die dit mooie beeld van Ignatius (voor zijn Heer een kleine, eenvoudige, nuttige zuil te willen zijn) in de praktijk hebben omgezet: alle leerlingen en leerkrachten die geld inzamelden voor een goed doel; de deelnemers en organisatoren van de sobere maaltijd, het leerlingentoneel en talrijke andere initiatieven; het oudercomité die op verschillende manieren de school en hun kinderen trachten te steunen; de raad van beheer die zorg draagt over het financieel beheer en de bouw.
Mevr. Thielemans ontmoette tijdens een congres van 3 tot 6 maart verschillende andere deputy-heads van Jezuïetencolleges uit Vlaanderen, Nederland, Engeland, Ierland, Mexico in Azpeitia (Loiola), de geboorteplaats van Ignatius in Spanje. Mevr. Marchand ging van 8 tot 9 maart naar de Abdij van Drongen voor een Sabbatdag, samen met leerkrachten van de andere Vlaamse colleges. De ontmoetingen waren zinvol, de omgeving erg inspirerend. Dank aan de verantwoordelijken van Cebeco voor de organisatie.

LIEF EN LEED OP HET COLLEGE

Sinds vorige week telt het gezin van mevr. Huys (leerkracht wiskunde) een mondje meer … geen kikkerprinsje (die kwaken buiten verder in het groene gras). Wel een schattig dochtertje met de mooie naam Lotte. De twee grote broers Lucas en Merijn springen van vreugde in het rond. Van harte proficiat aan de ouders!

Wij gedenken de moeder van mevr. Naeten (onderhoudspersoneel), de grootvader van Charlotte (1 LD) en Maxim (2 LB) Vandenbroucke, en de grootvader van Evi De Coninck (2 LB).
Elke dinsdagmiddag is de kapel vrijblijvend open voor een stil moment, zowel voor leerlingen als leerkrachten.

OUDERCOMITE

Het oudercomité verzamelde op 9 maart in het vaklokaal aardrijkskunde voor een gesmaakt overzicht van het programma aardrijkskunde van de zes leerjaren. Uiteraard kon iedereen tussen de regels door afleiden welke accenten dhr. Croonenborghs tijdens zijn lessen legt. De link naar de recente aardbeving in Chili maakte de uiteenzetting boeiend en actueel.
Daarna was het terug naar de schoolrealiteit met een uitgebreid item over de voorbereidingen van het schoolfeest van 1 en 2 mei. De verantwoordelijken van het schoolrestaurant zijn al ver gevorderd in hun voorbereidingen. De eerste plaatsen op de uitgebreide werklijst vullen ze zelf in, maar er is veel hulp nodig van andere ouders.
In het nieuws van de school werden de puntjes op de i gezet i.v.m. de slaagcijfers hoger onderwijs en de nieuwe inschrijvingen, kwamen de bouwperikelen en de kinderziekten van de schoolsite aan bod en werd de kunstveiling gepromoot. De informatie ging ook over de engagementsverklaring in het schoolreglement, de leerlingenbevraging over welbevinden en het congres van de adjuncten in Spanje. Na de evaluatie van de thema-avond rond alcohol- en drugpreventie, sloten we af met een vragenronde. Daarvan onthouden we vooral de naam van mevr. Sabine D’hoedt, die vanaf volgend schooljaar de taak van secretaris zal overnemen.

PINOKKIO

Nooit eerder in de geschiedenis van ons college hebben zo veel leerlingen zich opgegeven om toneel te spelen. Daar zullen wel duizend en een redenen voor bestaan: het pure genot op de planken te staan, de zin om te dansen, te zingen of muziek te maken, de aantrekkingskracht van de vrienden en vriendinnen, de begrijpelijke en aan te moedigen drang op zoek te gaan naar dat laatste onvergetelijke souvenir van een onverbiddelijk aflopende schooltijd en jeugd… Maar zou het ook niet kunnen dat ze oprecht gecharmeerd waren door het verhaal van Pinokkio, dat ze kennen uit hun prille kindertijd.
De versie die neergezet werd door twee derde van de zesdejaars werd door de toeschouwers gesmaakt. Dhr. Ooms liet de aanwezigen in de grote kijkdoos binnengluren waar het verhaal klopte en de talenten van deze jonge mensen een mooi geheel vormden.

SOBERE MAALTIJD

Op donderdag 18 maart waren de boekentassen een goede 200g lichter. De godsdienstleerkrachten organiseerden tijdens de vasten een sober maal. De brooddozen bleven voor de gelegenheid thuis en we bestelden maar liefst 192 broden bij Den Diepen Boomgaard te Grimbergen, waarvan er 179 opgegeten werden. Met een glaasje gekoeld water uit de drankfonteintjes erbij, was dit voor deze gelegenheid het perfecte maal. We konden samen met onze klasgenoten aan tafel en namen afstand van de overvloed en rijke keuze die ons dagelijks voorgeschoteld wordt. Een kleine symbolische actie met een grote betekenis.

ANDERE ACCENTEN

In de eerste en tweede graad zijn er de volgende dagen examens gepland. We wensen alle jongeren een goede voorbereiding en veel goede moed.
Voor de zesdejaars is er een voorexamen op maandag 29 maart en voor de vijfdejaars op vrijdag 2 april.
Die laatste dag van het trimester worden alle leerlingen (behalve de zesdejaars) om 08.25u. op school verwacht. De vijfdejaars kunnen na hun voorexamen, vanaf 10.10u., aan de paasvakantie beginnen. De leerlingen van de eerste en tweede graad krijgen rapport tijdens het 5de lesuur en brengen voor de voormiddag hun boeken mee naar school.
Twee klassen van de derde graad gaan andere horizonten opzoeken: 6 EcMT trekt vanaf 28 maart naar Paris, la belle en 5 LaMT-MTWe steekt op 27 maart de plas over naar London. De begeleidende leerkrachten werkten inhoudelijk grondig aan deze projecten en de leerlingen gaan zeer graag ter plaatse een kijkje nemen. We wensen allen een behouden reis toe!

CYBERPESTEN IS NIET o.k.

De leerlingen uit 1 LE werkten tijdens de projectdagen rond het thema cyberpesten. Uit hun brochure sommen we hieronder enkele interessante tips op die ze na hun onderzoek met hun klassenleerkracht mevr. Vandebroek en hun vakleerkracht dhr. Debraekeleer formuleerden.

  • Blijf rustig. Neem de beledigingen of bedreigingen niet persoonlijk. Soms zijn ze bedoeld als grap. Maar soms ook niet. Dan heeft de pester een probleem, jij niet!
  • Reageer niet op haat-sms’jes of op haatmails, doe alsof het je niet raakt. Als de pestkop geen antwoord krijgt, dan is de lol er soms voor hem af. Maar let op, dat is niet altijd het geval! Soms blijven ze voortdoen, ook al reageer je niet.
  • Als de pesterijen maar niet ophouden, dan verzamel je best bewijsmaterialen. Toon ze aan iemand die je vertrouwt: een vriendin, een leerkracht, je ouders, iemand op school. Aan die bewijzen zijn vaak namen verbonden! Kijk of je er samen achter kunt komen.

We hopen dat alle jongeren met de affiches op school voldoende gesensibiliseerd werden om het cyberpesten te stoppen!

KINDERDIENST

De Kinderdienst is op zoek naar gezinnen die kinderen tussen 0-12 jaar, die het thuis niet zo makkelijk hebben, voor een korte periode willen opvangen. Wie meer wil weten of zich kandidaat wil stellen als opvanggezin (en woonachtig is in Brussel of Vlaams-Brabant), surft naar de website www.kinderdienst.be.

KIDS ANIMEREN IS JEZELF AMUSEREN

Elke jongere kan vanaf 16 jaar animator op een speelplein worden. Zo vind je een plaats waar … je vrienden maakt, je volledig uit de bol kan gaan, je leuke activiteiten kan organiseren, je plezier maakt, je jezelf kan zijn of eens iemand anders. Heb je interesse, neem dan een kijkje op de site van de VGC http://speelpleinen.vgc.be of telefoneer naar 02/413.04.30.
Zoek je zelf vakantieplezier, surf dan naar www.vgc.be/sport of www.vgc.be/jeugd.