U bevindt zich hier: thuis > nieuws > ruusbroecinfo

Vlaanderen Brussel Europa

ruusbroecinfo

Jan-van-Ruusbroeckollege - Brussel

 

 

EDITIE 1 – NEGENTIENDE JAARGANG – 02 SEPTEMBER 2013

VAN DE REDACTIE

Ons college is volgens ons een gemeenschap van leerlingen, leerkrachten, ouders, studiemeesters, directie en personeel die voor elkaar de mogelijkheid willen scheppen om hun taak in de wereld van nu en morgen op zich te nemen en zo bij te dragen tot elkaars geluk.
Dit betekent dat wij ons voor mekaar willen inzetten en ons hiertoe willen bekwamen. Onze inspiratiebron is Jezus' evangelische boodschap.

(uit het schoolreglement van het Jan-van-Ruusbroeckollege)

Na een heerlijke zomervakantie wensen we iedereen een mooi schooljaar 2013-2014!

 

 

 

LIEF EN LEED OP HET COLLEGE

Wij gedenken de vader van mevr. Damman (leerkracht Frans, leef- en leersleutels), de grootmoeder van Marie (4 LA) en Laurine (ex-6 HW) Derycke en van Stina Scheerlinck (2 MC).

De kapel is tijdens de middagpauze regelmatig vrijblijvend open voor een stil moment, zowel voor leerlingen als leerkrachten.

AANVRAAG SCHOOL- EN STUDIETOELAGE 2013-2014

Vanaf 1 augustus 2013 kan u via de website http://www.studietoelagen.be een online aanvraag indienen voor het schooljaar 2013-2014. Folders met uitgebreide informatie alsook de aanvraagformulieren zelf zijn ter beschikking bij de directiesecretaris, dhr. Haeck. Het belangrijkste criterium op basis waarvan bepaald wordt of u recht heeft op een school- of studietoelage is de hoogte van het gezinsinkomen. Naast de school kan ook het gratis telefoonnummer 1700 u helpen voor elke onduidelijkheid. Opgelet : na 1 juni 2014 bent u onherroepelijk te laat!

VAKANTIE NON-STOP

Op vrijdag 28 juni namen de personeelsleden van ons college afscheid van mevr. Marchand, leerkracht Nederlands, taalbeleid en leefsleutels. We wensen haar een mooie toekomst toe en vele gezellige momenten met de kleinkinderen!

Het feestcomité verraste die dag ook mevr. Thielemans met haar 25 jaar dienst. De foto's uit haar kindertijd of als startende leerkracht brachten mooie herinneringen naar boven.

NIEUWE LICHTING

In de volgende editie van BP zullen we de leerlingenaantallen publiceren (op de vooravond van het nieuwe schooljaar staan er wel enkele tientallen leerlingen meer op de klassenlijsten). Eerst zijn de volwassenen aan de beurt. Naast acht vaste secretariaatsmedewerkers en vijf medewerkers van het onderhoudsteam, werken er op het college vijfenzeventig leerkrachten. We ronden de aanwerving van een extra onderhoudsmedewerker af bij het ter perse gaan van deze BP.

Binnen enkele weken zal mevr. Elke Van Gompel, oud-leerlinge 6 EcMT van juni 2003, de knepen van het directiesecretariaat aanleren, vermits dhr. Haeck zijn laatste schooljaar aanvat. Op het economaat begint ook dhr. Van Gucht aan zijn laatste, in zijn geval halftijdse, schooljaar.

De nieuwe gezichten zetten we voor jullie op een rijtje. De leerkrachten starten in eigen uren of ter vervanging van een leerkracht met een verlofstelsel, zoals b.v. mevr. Van Hiel die een jaar volledige loopbaanonderbreking gevraagd heeft om haar partner naar het buitenland te volgen. Tijdens het bevallings- en moederschapsverlof van mevr. Willems (leerkracht wiskunde) zal mevr. J. Verhoeven haar in het eerste trimester vervangen. Om dezelfde reden begint mevr. Eenens (leerkracht wiskunde) niet aan het schooljaar en krijgen haar leerlingen les van mevr. A. Donckers.
Volgende collega's maakten hun boekentas klaar voor een volledig schooljaar: mevr. C. Auweryckx (Engels), mevr. C. De Smet (wiskunde, economie, leefsleutels), mevr. H. Jansma (chemie, biologie en NW), dhr. P. Meeremans (biologie, NW en fysica), mevr. L. Pauwels (Frans) en mevr. E. Van der Mosen (Nederlands, geschiedenis, HW). Ten slotte zal mevr L. Bisschop de interim opdracht van mevr. Maere voor haar rekening nemen.
We wensen zowel de nieuwelingen als de oudgedienden en alle tussencategorieën een gezellig schooljaar 2013-2014!

JKK

Wij zijn de jongeren die het klimaat willen keren. Wij zijn leerlingen van de derde graad die van onze school een duurzamere omgeving willen maken. Ook dit schooljaar willen we iedereen weer sensibiliseren en vooral aanmoedigen tot concrete acties.
We starten reeds op 16 september met de autoloze week van vervoering. Wij willen iedereen aanmoedigen om van 16 tot 20 september eens op een andere manier dan met de auto naar school te komen. Wie weet wordt dit wel een nieuwe duurzame gewoonte?
Op donderdagmiddag 5 september zit STARS, een Europese project, onder leiding van Mobiel 21,  voor de tweede keer rond de tafel. Secundaire Scholen zullen elkaar uitdagen in een Cycle Challenge, waarbij leerlingen op basis van peer-to-peer campagnes elkaar aansporen om meer te gaan fietsen en de andere Europese scholen te verslaan. Voor deze campagne trekken we naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om samen met Mobiel Brussel, leerlingen en scholen in de campagne te vliegen. Je hoort binnenkort wel meer van hen!

WEEK VAN DE SPORTCLUBS

Goed om de fiets- en andere spieren op te warmen, is vermoedelijk een actie tijdens de Week van de Sportclubs. Kunnen de sportleerkrachten de jongeren uitdagen? Van 7 tot 15 september organiseren Bloso, de gemeentelijke sportdiensten en de Vlaamse sportfederaties de Week van de Sportclub, een actie waarbij de Vlaamse sportclubs hun werking in de kijker plaatsen.

NIET VERGETEN

Sinds juni staan er parkeermeters in de Forumlaan. Ouders en bezoekers dienen een parkeerticketje te nemen vooraleer ze de school binnenwandelen. Je kan een gratis ticket nemen voor 15 minuten.  We rekenen op de verantwoordelijkheid van de jongeren om de parkeermeters bruikbaar te houden voor de volwassenen!

TERUG IN DE PAS

's Morgens ben je ten laatste op school om 08.25u. en 's namiddags keer je huiswaarts om 16.15u. Wie te laat aankomt, gaat met zijn agenda langs bij mevr. Delgouffe/François.
Op vrijdag eindigt de lesweek al om 15.40u. en op woensdagmiddag stopt het vierde lesuur om 12.05u.

Elke dag kan je naar de ochtendstudie vanaf 07.30u. Na een lesdag van zeven lesuren kan je ook op school studeren: korte avondstudie tot 17.00u. en lange avondstudie tot 17.30u. Een stempel in de schoolagenda duidt aan dat je aanwezig was.

WE GAAN NOG EVEN DOOR!

Het is ontstellend hoeveel waardevolle voorwerpen, hoofdzakelijk kledij, ieder jaar hun eigenaar niet terugvinden. Na het sluiten van de school, 12 juli 2013, hebben we alles verzameld en aan goede doelen bezorgd. De kledij was voor kinderen in Tsjernobyl bestemd. Alles kreeg dus een goede bestemming! Maar we kunnen beter dit schooljaar ! Ga zelf op zoek naar je trui, jas, ... zodra je merkt dat die ergens achterbleef; voorwerpen met naam getekend vinden sneller de eigenaar; benut je eigen kluisje, de kapstokken  in de gangen en de schabben in de klassen optimaal!

NIEUWE KLUISJES

Het waw-effect was er wel op 2 september in de benedengang en de glazen hal: de nieuwe kluisjes staan te blinken. Via het secretariaat kan je een slotje aankopen. We kozen voor dezelfde sloten om tot een mooi geheel te komen. Via het strookjesblad kan je de huur van een kluisje en de aankoop van het nummerslot regelen. Enkel klassen waar alle strookjes volledig zijn, zullen zo snel mogelijk bediend worden. Het is een hele investering voor de school ten voordele van de leerlingen! Kunnen we afspreken dat je er niet op schrijft, je er geen stickers of kleefband op kleeft en je er - met het oog op je buren - geen etenswaren laat bederven. Wie brengt de mooiste magneetjes mee om zijn uurrooster aan de binnenkant te bevestigen?
Op het einde van elk schooljaar laat iedereen zijn kluisje opnieuw leeg achter! Veel succes met de organisatie. 

UITWISSELINGSPROJECT CHILI: Chili es la raja!

Op maandagmiddag 1 juli stonden wij met z'n vieren (Ward, Violet, Laura en Louis) gepakt en gezakt klaar op de luchthaven van Zaventem. Enthousiast, zenuwachtig en niet wetend wat ons de komende zes weken te wachten stond, namen we afscheid van vrienden en familie. Vervolgens stapten we op het vliegtuig richting Madrid. Daar moesten we overstappen op de lijnvlucht richting Santiago de Chile.
Aangekomen in Chili namen wij, vier Belgjes, afscheid van elkaar en begon het avontuur pas echt. Al snel werd het voor sommigen onder ons duidelijk dat de komende weken veel in het Spaans zou moeten gecommuniceerd worden.
Na enkele dagen kennis te hebben gemaakt met de familie begon een fantastische week Misiones in Cullipran.  Deze sociale week hield onder andere in dat wij een huis voor een arme familie bouwden; met een arme familie praatten over het leven; speelpleinwerking organiseerden voor de minderbedeelde kinderen en vooral heel veel plezier maakten met de Chilenen. De week nadien hadden we allemaal een weekje vakantie met ons gastgezin. Deze vakantieweek werd door elke familie vrij ingevuld. Hierdoor hebben we alle vier totaal verschillende ervaringen opgedaan (Los Andes, strandvakantie & lake district).
Wat ook een groot deel van dit project omsluit zijn de schoolweken. We zijn allemaal verbaasd hoe anders het schoolsysteem daar wel is. Na drie weken school maakten we enorm veel Chileense vrienden waar we levenslang welkom bij zijn.
De zes weken zijn echt ongelooflijk snel voorbijgevlogen, en we zijn het er unaniem over eens dat dit project een onvergetelijke en unieke ervaring was. We willen bijgevolg graag nog eens terugkeren naar Chili. Je kunt je dus al voorstellen dat op de laatste avond het afscheid niet zonder tranen verliep. Op de luchthaven werden we echt gewaar dat er aan dit avontuur een einde kwam. Gelukkig waren er familie en enkele vrienden die ons nog een laatste keer wouden uitwuiven. Wij zijn alle vier enorm dankbaar dat we de kans hebben gekregen om dit allemaal te hebben mogen meemaken: een andere cultuur opsnuiven; nieuwe vrienden voor het leven maken; een tweede familie aan de andere kant van de wereld hebben...
In januari en februari komen onze Chileense broers en zussen naar België en hier zijn wij heel blij om. Dan krijgen wij de kans om hen ons landje te tonen en hopelijk kunnen wij hen een even onvergetelijke ervaring bezorgen als zij ons bezorgd hebben in Chili.
Tijdens ons verblijf hebben we geprobeerd om een blog bij te houden. Voor diegene die meer over al onze avonturen wil weten, je kan terecht op onze blog: www.herewecomechile.wordpress.com.