U bevindt zich hier: thuis > nieuws > ruusbroecinfo

Vlaanderen Brussel Europa

ruusbroecinfo

Jan-van-Ruusbroeckollege - Brussel

EDITIE 4 – TWEEËNTWINTIGSTE JAARGANG – 02 DECEMBER 2016

VAN DE REDACTIE

We wensen al onze leerlingen alle succes tijdens de komende examenreeks. Bewaar de rust bij het studeren en zorg voor de nodige concentratie bij het afleggen van de examens.

 
 

 

LIEF EN LEED

Afscheid nemen is met zachte vingers wat voorbij is dichtdoen en verpakken in de goede gedachten ter herinnering. (Ward Bruyninckx)

Wij gedenken de grootvader van Lucas Braet (5 EcMT).

OUDLEERLINGENAVOND

Op zaterdag 26 november vonden een 120-tal oud-leerlingen de weg naar hun oude school terug. Het was een blij weerzien met hun vroegere klasgenoten. Tijdens de rondleiding en aan tafel in de bar werden weer heel wat anekdotes verteld. De klas uit 1977 smeedde ter plaatse het plan om na 40 jaar een klasreünie te organiseren op het college.

AANMELDINGS- EN INSCHRIJVINGSPROCEDURE SCHOOLJAAR 2017-2018

Broers en zussen van onze huidige leerlingen kunnen zich rechtstreeks inschrijven van 9 tot t.e.m. 20 januari. Alle andere toekomstige leerlingen volgen de procedure die op onze Ruusbroecsite staat.

EXAMENTIPS

Binnenkort beginnen de examens. Zorg ervoor dat je goed voorbereid aan je examenreeks kan beginnen. Houd rekening met de volgende vraagjes:

 • Zijn mijn notities duidelijk, volledig en overzichtelijk?

 • Wat moet ik kennen/kunnen?

 • Heb ik iets niet begrepen? Dan is het nu tijd om uitleg te vragen aan mijn vakleerkracht of aan een medeleerling.

 • Heb ik voldoende oefeningen gemaakt? Waar vind ik extra oefeningen?

 • Heb ik mijn toetsen nagekeken/verbeterd?

Deze tips helpen je tijdens de examenperiode !

 • Begin de dag met een evenwichtig ontbijt. Sla geen maaltijden over.

 • Ga meteen aan het werk: laat alle hobbyspullen maar in de kast en zorg ervoor dat je bureau netjes is opgeruimd. Gebruik de vrije leernamiddag goed: wacht niet tot 17 uur om te beginnen.

 • Leer nooit langer dan één uur aan een stuk. Neem tijd voor ontspanning: fietsen, wandelen, even naar buiten,… is beter dan lezen, computerspelletjes en tv (omdat ook hiervoor je hersenen hard moeten werken).

 • Slaap voldoende: blokken tot diep in de nacht doet meer kwaad dan goed.

 • Praat niet altijd over het examen. Een gezellige babbel ontspant en kikkert meer op. 

Tips bij het afleggen van je examen:

 • Lees het volledige examen  voor je begint te antwoorden.

 • Bewerk de vragen. Duid instructiewoorden en kernbegrippen aan.

 • Begin met makkelijke vragen, beantwoord daarna de moeilijke.

 • Houd de tijd in het oog.

 • Als je in paniek raakt, bedenk dan dat werken (schrijven) helpt tegen de zenuwen. Schrijf op je kladblad wat je weet of ga naar een volgende vraag.

 • Lees alles nog eens na: niet alleen je antwoorden, maar zeker ook de vragen.

Veel succes!

DE SINT  OP BEZOEK

Sinterklaas is weer in het land en dat zal JvR geweten hebben. Op vrijdag 2 december kwam hij iets vroeger dan gepland een bezoek brengen aan de brave leerlingen van JvR. De Sint en zijn trouwe helpers  moesten uiteindelijk niemand in de zak steken, want iedereen had weer eens zijn uitstekende best gedaan om er een leuk schooljaar van te maken.

2 MA STEUNT RODENEUZENACTIE

Eén op de vijf Vlaamse jongeren kampt met psychische problemen, dikwijls met zware gevolgen. Rode Neuzen Dag zamelt geld in voor een betere opvang van jongeren met psychische problemen. Tienduizenden van hen vinden of krijgen immers nog niet de zorg die ze nodig hebben. Hoog tijd om daar verandering in te brengen. Uiteraard kan deze actie alleen maar een succes worden als we ons samen inzetten voor deze problematiek. Deze oproep viel niet in dovemansoren. Jarno kon zijn klas 2MA en de klassenleerkracht mevr. Willems ertoe aanzetten wafels  en cake te bakken en deze lekkernijen nadien te verkopen op het college ten voordele van de rodeneuzenactie.

JVR EERT JAN VAN RUUSBROEC OP 2 DECEMBER

Jan van Ruusbroec (1293-1381) was de eerste prior van de priorij van Groenendaal en een van de grote mystici van het Europese christendom. In 1343 ontvluchtte Ruusbroec de wereldse drukte van de stad Brussel en vestigde zich in Groenendaal. De liefde tot God moet bij Ruusbroec altijd samengaan met liefde tot de mensen. Zijn werk is ook nu nog, in onze hedendaagse individualistische samenleving, brandend actueel. Ruusbroec schreef in de volkstaal, het Brabantsche Dietsche. Zijn geschriften behoren tot het mooiste en oudste proza van de Nederlandse literatuur. Elk schooljaar op 2 december  zet ons college Jan van Ruusbroec in de schijnwerpers. De school biedt een ontbijt aan met koffiekoeken en warme chocolademelk.

DE HOGE RIELEN IN HET DERDE JAAR

Met heel de klas werd al dagen uitgekeken naar de vormingsdagen voor het derde jaar. Op stap met de klas en met de klassenleerkracht mevr. L. Bisschop, bijgestaan door dhr. Janssen, naar bekend terrein: de Hoge Rielen in Lichtaart. Verstoppertje spelen, raadsels oplossen, een een-tegen-allenspel, een nachtspel..., mogelijkheden genoeg om aan heuse teambuilding te doen. Twee dagen die veel te snel voorbij waren. (Tom, 3 LB2)

VERBOUWINGEN

We gaan vanaf deze week een nieuwe fase in met de verbouwingen. De leerlingen moeten nu naar binnen en buiten via de poorten op de speelplaats en niet meer via de helling en de zwarte poort. De lerarenzaal en de keuken worden tijdelijk afgesloten. De examens vinden plaats in de examenlokalen die vermeld staan op Smartschool. (intradesk - examens - 2016 ex Kerstmis)

ACTIEDAG VSK

De Vlaamse Scholieren Koepel organiseerde een actiedag op vrijdag 18 november voor de afgevaardigden en begeleiders van de leerlingenraden uit Vlaanderen en Brussel. Vier leerlingen trokken onder begeleiding van dhr. Balcaen naar het Boudewijngebouw in Brussel centrum. Allerlei workshops werden er aangeboden om de werking van de leerlingenraad nog beter te maken. Onze vertegenwoordigers Denzel (5 EcMT), Lia (5 EcMT), Yi-Hong (5 WeWi6) en Camille (5 WeWi6) kwamen vol goede ideeën terug. VOICE kan er zeker mee aan de slag in de komende weken.

KERSTMARKT

Op vrijdag 23 december organiseert de leerlingenraad VOICE  een kerstmarktje om de vakantie sfeervol te starten.  De kerstperiode is dé periode waarin we ons inzetten voor minderbedeelden zodat ook zij kunnen genieten van de feestdagen.  Dit jaar wordt speelgoed ingezameld voor het Leger des Heils en willen we BaNaKa op financieel vlak steunen door gebakjes aan te bieden.  Hierbij rekenen we volledig op jullie bijdrage, dus als jullie thuis niet gebruikt speelgoed hebben liggen, breng dit dan zeker mee !  We kunnen hiermee vele kinderhartjes verwarmen.

OUDERCOMITE

De vergadering van het oudercomité ging van start met enkele gastsprekers : leerlingen Basten en Jens stelden met veel enthousiasme de werking van VOICE &  JKK aan de aanwezige ouders voor. Mevr. Vanoverbeke lichtte uitgebreid Smartschool-voor-ouders toe.  Hieruit onthouden we dat ouders best een co-account aanmaken, omdat de communicatie vanuit de school deels via Smartschool gebeurt.  Ze gaf ook een overzicht van de voorbije activiteiten aan de hand van de JvR-Facebookpagina (zie link op de JvR-website). Een update over de bouw kregen we van mevr. Thielemans. Vervolgens blikten we terug op onze vorige vergadering : ouders kregen feedback over de brainstormoefening van toen. Deze keer werd in kleine groepjes overlegd welk maatschappelijk thema we zouden aansnijden op onze thema-avond later dit jaar.  Nadien volgde  feedback over de schoolraad en een variaronde. Volgende OC-vergadering: donderdag 16 februari 2017.