U bevindt zich hier: thuis > nieuws > ruusbroecinfo

Vlaanderen Brussel Europa

ruusbroecinfo

Jan-van-Ruusbroeckollege - Brussel

EDITIE 5 – TWEEËNTWINTIGSTE JAARGANG – 21 DECEMBER 2016

VAN DE REDACTIE

Helemaal mens word je pas
als je je bestaan niet voor jezelf behoudt,
maar durft prijsgeven,
opdat anderen het goed mogen hebben.
Zolang een mens niet poogt
de andere lief te hebben als zichzelf,
kan hij niet vermoeden wat het is
een mens te mogen zijn op aarde.

Uitkijkend naar Kerstmis, de geboorte van Jezus, wensen we onze leerlingen, hun ouders, alle sympathisanten van het college, een warme Kerst en een goede gezondheid in 2017!

 
 

 

LIEF EN LEED

Afscheid nemen is met zachte vingers wat voorbij is dichtdoen en verpakken in de goede gedachten ter herinnering. (Ward Bruyninckx)

Wij gedenken de grootvader van Olivier Hulpiau (6 EcMT) en van Adriana Matthé (6 MTWe).

 

KALENDER

Leerlingen denken eraan om de laatste twee dagen van januari met stip aan te duiden! Op maandag 30 januari is er voor iedereen een vrije dag. Op dinsdag 31 januari zijn de leerlingen vrij en komen de personeelsleden samen voor een pedagogische studiedag met als thema zorgbeleid en leerbegeleiding.

 

RECHTSTREEKS INSCHRIJVEN voor het schooljaar 2017-2018: eerste leerjaar A

Natuurlijk hebben broers en zussen van onze huidige leerlingen alsook de kinderen van onze personeelsleden nog altijd voorrang op alle nieuwe leerlingen. De rechtstreekse inschrijving van broers en zussen voor het nieuwe schooljaar loopt van 9  januari t.e.m. 20 januari 2017. Graag zouden we in die periode van u vernemen of u overweegt een broer of zus in het eerste jaar in te schrijven. Dat geeft ons de mogelijkheid om te bepalen hoeveel bijkomende eerstejaars wij kunnen aanvaarden. Mogen we  bijgevolg aan de ouders van een nieuwe broer of zus vragen om vóór 20 januari de inlichtingenfiche op onze site te downloaden, volledig in te vullen, persoonlijk aan de directeur, adjuncten of directiesecretaresse af te geven en ter plekke het inschrijvingsregister te komen tekenen? Op dat ogenblik geeft u ook de bewijsstukken van thuistaal Nederlands of Gelijke kansenindicatoren (bewijs studietoelage of de verklaring moeder geen diploma) af. Gelieve ook de identiteitskaart of kids-ID van uw kind mee te brengen (de jongere zelf hoeft hierbij niet aanwezig te zijn). Tijdens de schooluren of tijdens het oudercontact van 12 en 13 januari kunt u hiervoor in de administratieve gang terecht.
Deze procedure is ABSOLUUT NOODZAKELIJK om zeker te zijn van de inschrijving. Nadien is de voorrangsperiode voorbij. De gewone aanmeldingen starten immers ook op maandag 9 januari met een webapplicatie.  De Commissie voor Leerlingenrechten eist dat de procedures strikt gevolgd worden. Alle kandidaten moeten chronologisch - in een register - worden ingeschreven. Dat betekent dat bij een te late inschrijving van een broer of zus hij/zij achteraan op de wachtlijst wordt geplaatst, met alle onaangename gevolgen vandien.
De aanmelding verbindt u tot niets: u behoudt de vrijheid om later - graag laten weten vòòr 31 mei - een andere beslissing te nemen. De administratieve inschrijving samen met uw zoon/dochter gebeurt bij voorkeur tijdens het schoolfeest op 6 mei 2017 van 9.00 tot 17.00 uur (of later in mei na afspraak).
Een inschrijving is pas definitief als alle noodzakelijke documenten ingevuld en ondertekend werden en het originele getuigschrift van de Lagere School en het originele eindrapport afgegeven zijn, dus ten vroegste op 30 juni.

Kent u andere ouders die nieuwe leerlingen wensen in te schrijven? Wij raden hun aan om de rubriek inschrijvingen op onze site door te nemen en de procedure strikt te volgen. Nadien kunnen zij op het college hun zoon/dochter administratief inschrijven of langskomen voor een kennismaking.
Hieronder de grote lijnen van de procedure voor andere nieuwe leerlingen voor het 1ste leerjaar A:

Broers-zussen van de huidige leerlingen (BZ) en kinderen van personeelsleden (KVP) schrijven rechtstreeks in van  09/01/2017 t.e.m. 20/01/2017.

Andere leerlingen:

  1. Aanmelden via het web – 09/01/2017 tot 03/02/2017 : www.inschrijveninbrussel.be

  2. Controlegesprek op de school van uw eerste keuze – 30/01/2017 tot 17/02/2017

  3. Tijdsregistratie via het web – woensdag 22/02/2017 om 13.00 uur

  4. Uw kind inschrijven in de toegewezen school of een bewijs van niet gerealiseerde inschrijving halen op de betrokken school – 08/03/2017 tot 29/03/2017

  5. Vrije inschrijvingen – 23/05/2017 tot 31/08/2017

 

ENGAGEMENTSVERKLARING DRANKEN- EN TUSSENDOORTJESBELEID

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen gaan samen met verschillende partners uit de voedingsindustrie, de koepel van automaatleveranciers, vertegenwoordigers voor (drink)water, cateraars, VIGeZ en onderwijspartners het engagement aan om tot een evenwichtiger en gezonder dranken- en tussendoortjesbeleid te komen in de Vlaamse scholen. Hierbij wordt gestreefd naar een evenwichtig en gevarieerd aanbod aan dranken en tussendoortjes in de scholen tegen het schooljaar 2020-2021. Zo maken we het voor jongeren eenvoudiger om te kiezen voor producten die passen binnen een gezonde en evenwichtige levensstijl. De engagementsverklaring werd op maandag 28 november ondertekend in het Jan-van-Ruusbroeckollege in Laken.
Onderwijs speelt een belangrijke rol bij de vorming en de opleiding van kinderen en jongeren tot gezonde en gelukkige volwassenen. Om dit doel te bereiken, volstaan lessen rond dit thema niet. De hele schoolcultuur moet een evenwichtig gezondheidsbeleid uitademen. Voeding en meer bepaald het aanbod aan dranken en tussendoortjes, is daar een essentieel onderdeel van.
De leerlingen van 4 EcB en de vertegenwoordigers van de werkgroep JKK (Jongeren Keren het Klimaat) presenteerden de werking van ons college op dit vlak en zetten een mooie mannequin challenge neer. Tijdens de receptie boden ze lekkere fruitsla en muntthee aan. Iedereen was tevreden met de ruime persaandacht. Op ons college is er nog ruimte om stappen te zetten wat betreft gezondheid. Alle nieuwe initiatieven van leerlingen juichen we toe.

 

VERBOUWINGEN

De laatste gevels zijn ondertussen afgebroken. Terwijl de leerlingen en personeelsleden van het college rust nemen, zal de nieuwe gevel hopelijk volledig opgebouwd worden. We verwachten dat de wetenschapsklassen, chemie-fysica-biologie, tegen de start van het tweede trimester gevelpanelen hebben; het glas zal op 10 januari geplaatst worden. Aan de binnenafwerking zal de rest van de maand januari gewerkt worden. Hopelijk kan dan op 27 januari de grote schoonmaak van die drie lokalen beginnen. We geven wat de afwerking betreft prioriteit aan de wetenschapslokalen omdat die lessen iets moeilijker te geven zijn in een mobiele unit. Toch zijn onze leerkrachten erg creatief en flexibel en gaat iedereen bijzonder goed om met de verbouwingsperikelen … uiteraard uitkijkend naar de nieuwe lokalen!
De afwerking van de lerarenzaal en van de lokalen van fase 4 mogen we begin februari verwachten. De timing is op dit moment strak afgesproken. Zal iedereen in deze laatste fase van de werken voor het eerst de deadlines halen?