U bevindt zich hier: thuis > nieuws > ruusbroecinfo

Vlaanderen Brussel Europa

ruusbroecinfo

EDITIE 8 – ZESTIENDE JAARGANG – 24 JANUARI 2011

VAN DE REDACTIE

Beste leerlingen, beste ouders, vrienden van Ruusbroec,

Via deze weg wil ik aan alle belanghebbenden melden dat ik per 1 september 2011 met pensioen ga. Na 24 jaar als leerkracht Nederlands en Engels, zes jaar als adjunct-directeur en zes jaar als directeur van ons college voel ik aan dat het tijd is om de fakkel door te geven, in eigen omgeving eens orde op zaken te stellen en het wat kalmer aan te doen. En natuurlijk is er de roep van de kleinkinderen, die ik niet vaak genoeg kan zien ...
Met de Raad van Beheer was afgesproken mijn beslissing pas na de kerstvakantie bekend te maken om het schooljaar zo min mogelijk te monopoliseren door de directiewissel. Wij zijn ervan overtuigd dat we tegen het derde trimester een opvolger die sterk vertrouwd is met dit of een van de andere jezuïetencolleges, zullen kunnen bekendmaken, zodat hij/zij ruim de tijd krijgt om zich in te werken.
Ik zelf blijf tot eind augustus in functie. Ik hoop in de resterende maanden deze unieke school verder van dienst te mogen zijn en te genieten van een omgeving die 36 jaar mijn leven bepaalde en zin gaf.

Paul De Dijn, directeur

LIEF EN LEED

Net voor en net na het jaareinde mochten we bij de leerkrachten weer twee kindjes verwelkomen. Stiebe is het zoontje van mevr. Eenens en Elena het tweede dochtertje van dhr. Van Wayenbergh. Proficiat aan beide ouderparen.
Gezondheidsproblemen blijven dhr. Ooms, leraar Nederlands en graadcoördinator, achtervolgen. Hij zal daardoor een lange periode afwezig zijn. Als regisseur voor het toneel van de zesdejaars wordt hij vervangen door mevr. Van Hiel. We wensen hem snel beterschap.
Met verslagenheid vernamen oud-leerlingen en collega’s het plotse overlijden van de echtgenote van dhr. Anthonissen (oud-leerkracht economie). Wij gedenken ook de grootvaders van Joannes (2 LC) en Marie (4 LB) Vermant, van Raf Schuljin (4 Wet), van Vincent Heirman (5 GrWi6), van Thomas Geboers (6 GrWi6) en van mevr. Cockmartin (lerares Nederlands en Engels).

Elke dinsdagmiddag is de kapel vrijblijvend open voor een stil moment, zowel voor leerlingen als leerkrachten.

RUUSBROEC EN LAGERE SCHOLEN

Al ettelijke jaren brengen directie en coördinatoren na de kerstvakantie een bezoek aan de lagere scholen uit de omgeving om de kerstresultaten van onze eerstejaars (of hun oud-leerlingen, zo je wil) te bespreken. In de meeste gevallen komt ook de meester of de juf van de zesde klas er bij zitten. Dat resulteert altijd in een interessante en leerrijke uitwisseling van ideeën waar lagere school, secundaire school en individuele leerling baat bij hebben.
Op het einde van elk bezoek gaat het deze maand natuurlijk ook wel over de inschrijvingen. Blijkt toch dat de zenuwen van kandidaat-ouders van nieuwe leerlingen op Ruusbroec, scherp staan… Met 170 plaatsjes (en op dit ogenblik 60 broers/zussen) zou het nochtans moeten loslopen, toch ?

CHILI

Iedereen heeft de laatste maanden wel gehoord van de uitwisseling met Zuid-Amerikaanse jezuïetencolleges. Eerst trokken zeven van onze vijfdejaars tijdens de zomervakantie naar Santiago de Chile, daarna ontvingen we hier op school zeven Zuid-Amerikaanse gaststudenten.
Na een grondige evaluatie van het uitwisselingsproject op school en met de gastfamilies kwamen we snel tot de conclusie dat dit experiment mits enkele aanpassingen een vervolg verdient.
Volgende zomer kunnen bijgevolg opnieuw vier leerlingen uit ons vijfde jaar voor zes weken naar Chili (vertrek rond 1 juli, terugkeer midden augustus). Zij zullen er per twee school lopen in twee colleges in Santiago: colegio Padre Hurtado Juanita de los Andes en colegio San Ignacio el Bosque. Ruusbroec ontvangt in januari-februari voor zes à zeven weken een tegenbezoek van vier Chileense jongeren.
Alle leerlingen uit het vijfde jaar werden voor kerstmis al op de hoogte gebracht van deze unieke kans en van de voorwaarden eraan verbonden. Een dertigtal verklaarde zich principieel al kandidaat om mee te gaan. Op basis van een motivatiebrief en een interview worden tegen het einde van de maand januari al vier leerlingen gekozen, zodat de voorbereiding kan beginnen en tickets kunnen geboekt worden.

FIETSEN IS GEZOND

Net in het putje van de winter, tijdens de meest donkere dagen van het jaar, vonden we het nodig nog eens een fietscontrole te organiseren. Op woensdagochtend 12 januari vatten alle studiemeesters, twee vaders (de heren Jespers en Beheydt) en de adjunct vanaf 07.30u. post op de speelplaats.
Het aandachtspunt bij die fietscontrole was een correct werkende fietsverlichting en de aanwezigheid van reflecterend materiaal als ondersteuning. 151 jongeren (onwezenlijk weinig voor Ruusbroec, maar het regende dan ook pijpenstelen …) kwamen die dag al fietsend naar school en opvallend veel fietsen waren goed in orde. 22 leerlingen kregen een opvolgdocument mee naar huis. Iedereen ontving als aanmoediging een ochtenddrankje of appel om de energie op peil te houden.
De school had 75 gepersonaliseerde rugzakhoesjes besteld en die gingen vlot van de hand. Een vijftiental jongeren gebruikten zelf tevoren al zo’n flover. We zien in de fietsenstalling trouwens stilaan meer fietshelmen, fluohesjes en reflecterende flovers en de school wilde deze tendens zeker mee aanmoedigen. Voor deze schoolactie ondersteunde het verkeersplatform ons met flyers waarmee we de volledige schoolbevolking informeerden en met Heb jij een oogje op mij?! - stickers. Verder prijkten ook de posters van SMS (Slimme Mobiele Scholen) aan onze prikborden.

FATA MORGANA

Wauw! De werkgroepen van Fata Morgana hebben niet stil gezeten! Een greep uit de verwezenlijkingen.

  • Meer kleur op school : de knutselteams van mevr. Franck zitten niet stil en hebben een grote ster gemaakt en verschillende gadgets om de klassen op te fleuren. In nauwe samenspraak met leerlingen liet de directie in zes lokalen de kurkwand vervangen door houten wanden en werden de resterende wanden in een aangenaam kleurtje geschilderd. Er zijn concrete plannen om de jeugdbib en de containerklas aan te pakken.
  • Groene school : verschillende acties van het groene team hebben onze school in de loop van het eerste trimester op haar grondvesten doen daveren. Wie herinnert zich de veggiedag en de boerderij op de speelplaats niet?
  • Activiteiten op school : rond Halloween was er heel wat te doen op school. Ook nu zit het team themaweken samen om enkele leuke activiteiten op poten te zetten. Hou de ster op de speelplaats goed in de gaten, zodat weet je wat nog volgt!
  • Leerlingenraad : Ja hoor, het is zover, de kerngroep van de leerlingenraad gaat samen met begeleidende leerkrachten, coördinatoren en directie op weekend. Dit om de leerlingenraad een nieuwe boost te geven.
  • Slotshow en recordpoging : er zijn groepen samengesteld die in de loop van het tweede trimester vorm zullen geven aan dit evenement.

Er is dus al heel wat gebeurd, maar de sterren zijn nog niet binnen. Aarzel dus niet om bij een werkgroep aan te sluiten!

STUDIEKEUZEBEURS VOOR TWEEDE- & DERDEJAARS EN HUN OUDERS

Van 8 tot en met 11 februari 2011 vindt in Brussel een studiekeuzebeurs plaats. Hier kunnen ouders en hun kind ontdekken welke technische en beroepsrichtingen er zoal bestaan. Een jongere krijgt er informatie, maar kan er ook zelf ervaren, voelen, beleven wat al die richtingen inhouden.
In Brussel vind je meer dan 40 studierichtingen in TSO & BSO. Op de studiekeuzebeurs zie je hoe verschillend die wel zijn: grafische technieken, tuinbouw, toerisme, boekhouden, houtbewerking, horeca, verpleegkunde...
Op donderdag 10 februari blijft de beurs uitzonderlijk open tot 21.00u. Je kan er al je vragen stellen aan de leerkrachten secundair en krijgt een infomap. Voor de kinderen is er een film en een gratis stripboek voorzien. Bovendien kan je er iets eten en drinken.
Eén adres: Gemeenschapscentrum De Markten op de Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel

<%>