Smartschool

Smartschool

Onze school gebruikt het Smartschoolplatform om informatie uit te wisselen tussen leerkrachten, leerlingen en ouders.

Virtuele rondleiding JVR

Virtuele rondleiding JVR

We hoopten lang dat de situatie voldoende zou verbeteren om via scholenbeurzen en/of rondleidingen leerlingen van het zesde leerjaar en hun ouders de nodige informatie te kunnen geven over onze school en de inschrijvingen in het 1ste jaar. Door de huidige omstandigheden en de coronarichtlijnen in verband met essentiële derden en inschrijvingen kunnen we jullie helaas niet op school ontmoeten. We beseffen dat dit moeilijkheden met zich meebrengt om een goede school- en studiekeuze te maken. Via dit filmpje willen we jullie alvast meenemen op een digitale rondleiding door ons college. Geniet ervan!

Opvoedingsproject

Opvoedingsproject

Het jezuïetenonderwijs wil jongeren opvoeden tot bekwame, gewetensvolle en meelevende mannen en vrouwen.

Een Vlaamse school in Brussel met de blik op Europa

Jouw traject is ons project