Smartschool

Smartschool

Onze school gebruikt het Smartschoolplatform om informatie uit te wisselen tussen leerkrachten, leerlingen en ouders.

INFOMOMENT EN (BUBBEL)BEZOEKEN (ONDER VOORBEHOUD)

De komende weken breken voor de zesdeklassers uit het lager onderwijs belangrijke tijden aan. Ze maken een keuze voor een secundaire school, een keuzetraject waar ze vaak al een hele tijd mee bezig zijn. Door de coronamaatregelen verloopt dit keuzetraject voor

Opvoedingsproject

Opvoedingsproject

Het jezuïetenonderwijs wil jongeren opvoeden tot bekwame, gewetensvolle en meelevende mannen en vrouwen.

Een Vlaamse school in Brussel met de blik op Europa

Jouw traject is ons project