Leerlingen van de moderne talenrichtingen krijgen in de derde graad een projectweek aangeboden binnen de lestijden. Voor de leerlingen van 5 Latijn-moderne talen & moderne talen-wetenschappen is de bestemming Londen, voor leerlingen van 6 economie-moderne talen is dat Parijs.

Leerlingen van 6ECMT krijgen in groepen van drie à vier leerlingen een Parijs’ arrondissement en een thema toegewezen. Via opzoekingswerk en schriftelijk contact tijdens de voorbereidingsfase (januari – maart) en via mondeling en visueel contact ter plaatse (in de laatste week voor de paasvakantie) brengen zij hun arrondissement geschiedkundig, maatschappelijk, urbanistisch en commercieel in kaart en werken zij hun algemeen thema uit. Drie à vier weken na de paasvakantie dienen de groepen een schriftelijk dossier in en presenteren zij hun ervaringen mondeling voor een publiek. Gezien de lange en intense voorbereiding en nawerkingstijd wordt het eindwerk beoordeeld als 30% van het eindexamen.

Naast het inhoudelijke aspect is het project uiteraard ook belangrijk voor de taalverwerving. Leerlingen hebben ter plaatse veelvuldig contact met ‘echte’ Franse taalsituaties en moeten zich uit de slag weten te trekken in interviews.

Tenslotte is er ook de culturele component. Na de interviews is er tijd voor groepsbezoeken: aan het Louvre, Versailles, het Musée d’Orsay, een theatervoorstelling en als het even kan de Eiffeltoren …

De reis wordt georganiseerd door de leerkracht Frans van 6ECMT. In de praktijk wisselen mevr. Bekers en dhr. Van Wayenbergh elkaar daarbij af.