Leefsleuteldagen 

In het eerste jaar trekken we eind september drie dagen naar de Hoge Rielen in Lichtaart om elkaar beter te leren kennen. Heel wat zesdejaars begeleiden de leerkrachten en steken spelletjes in elkaar om de groepsbinding te bevorderen. We proberen te bouwen aan een veilig en fijn leef-en leerklimaat in de klas.
Aan het begin van de tweede graad trekken de derdejaars opnieuw naar de Hoge Rielen. Ze komen dan immers terecht in een nieuwe klas en dus is groepsbinding opnieuw welgekomen. Tegelijk is het een goed moment om stil te staan bij de jongvolwassenen die ze aan het worden zijn. De natuur helpt om stil te staan rond hun plaats in de groep en in de wereld. 

Project- & cultuurdagen

Jaarlijks organiseert de school project- en cultuurdagen. 
Dit zijn dagen waarop de gewone lessen wegvallen en we werken rond diverse thema’s die jaarlijks (kunnen) wisselen. Uitgangspunt is dat informatie via ervaringsgerichte activiteiten, engagement en verantwoordelijkheid nemen centraal staan. We willen de leerlingen laten proeven van meer dan enkel het vakinhoudelijke.
Voorbeelden van activiteiten en bezoeken die de voorbije jaren plaatsvonden:
Vastenvoettocht. Een blijver in de eerste graad.
Fietsen met de vijfdejaars in de Westhoek om de gevolgen en de impact van de Eerste Wereldoorlog met eigen ogen te aanschouwen.