Talenbeleid

Als Brussels college beseffen we maar al te goed dat talenkennis en een goede taalvaardigheid essentieel zijn in onze hedendaagse, multiculturele samenleving. We zetten dan ook volop in op het versterken van de taalvaardigheid van al onze leerlingen. Die aandacht gaat in de eerste plaats naar het versterken van de schooltaal, het Nederlands, maar ook een goede kennis van de moderne vreemde talen vinden we belangrijk.

Hoe we dat doen?

Extra in het eerste jaar