Het Jan-van-Ruusbroeccollege is een hedendaags Vlaams jezuïetencollege. Vanuit onze Brusselse verbondenheid willen we jongeren opvoeden tot bekwame, bewuste en bewogen jongvolwassenen.
Ons opvoedingsproject vindt inspiratie in het christelijk humanisme van Ignatius van Loyola

Hij heeft ervaren dat leven volgens het Evangelie van Jezus Christus hem de innigste levensvreugde gaf. Deze ervaring wilde de stichter van de jezuïeten met zoveel mogelijk mensen delen.
Ons opvoedingsproject geeft vorm aan die gedachte binnen 10 bewegingen.

Opvoedingsproject