Inschrijvingen schooljaar 2023-2024

Aanvraag tot inschrijving in de hogere jaren 2023-2024

Indien u een aanvraag wenst in te dienen om uw kind in te schrijven in het 2 de leerjaar of in een
hoger leerjaar op onze school voor het schooljaar 2023-2024 dient u volgende procedure te
volgen.
De aanvragen tot inschrijving starten op dinsdag 30 mei 2023 om 9 uur.
Volgens de procedure van het LOP-gebied Brussel krijgen leerlingen met een Nederlandstalige
ouder voorrang (55%) tot deze voorbehouden plaatsen volzet zijn of tot 5 juni 2023 om 16 uur.
Daar we nog geen zicht hebben op de capaciteit van onze school, al onze basisopties en
studierichtingen volzet werden verklaard op 15 mei 2023, komt u in eerste instantie op de
wachtlijst terecht en ontvangt u van ons een weigeringsdocument met uw plaats op de wachtlijst
binnen de 7 kalenderdagen. We contacteren u vervolgens als er een plaats vrijkomt.
De aanvragen tot inschrijving gebeuren vanaf dinsdag 30 mei 2023 om 9 uur. U stuurt deze
aanvraag op dinsdag 30 mei 2023 vanaf 9 uur via mail naar philip.cobbaert@ruusbroec.be.
U geeft in deze mail volgende gegevens mee over de leerling:
- voor- en achternaam;
- voor welk leerjaar en welke basisoptie/studierichting u een inschrijving wenst aan te vragen;
- straat en nummer;
- postcode en gemeente;
- telefoon contactpersoon;
- geboortedatum;
- geslacht;
- rijksregisternummer.
Enkel een mail verzonden naar dit mailadres en met deze informatie is geldig. De mails worden
gerangschikt volgens chronologie. Alle andere vormen van aanvragen worden als niet geldig beschouwd.

Cannot call API for app 405460652816219 on behalf of user 10159355540307906