Schooltoneel

"Ick sie boven uut mijnen throne dat al dat is int smenschen persone leeft uut vresen, onbekent. Oec sie ic tvolc also verblent in sonden, si en kennen mi niet voer God. Opten aertschen scat sijn si versot. Dien hebben si voer Gode vercoren ende mi vergheten, die hier te voren die doot heb geleden doer tsmenschen profijt.” 

 Het zesde jaar van het Jan-van-Ruusbroeckollege duikt in het middeleeuwse verhaal Elckerlijc, maar breekt onmiddellijk weer uit en zet het verhaal naar hun hand. Een 21e-eeuwse hand waarin een smartphone blinkt, waaruit Brusselse rap klinkt en waaraan hedendaagse thema’s worden gelinkt. Iedereen gaat heen, maar hopelijk niet alleen. Kom hem vergezellen op zijn laatste reis op 7, 8 of 9 maart 2024 telkens om 20u in CC Strombeek.

Tickets zijn online te verkrijgen via: https://www.ruusbroec-winkel.be/winkel