Voorzitters: Annick D’Hont en Marie-Noelle Claeys.

De missie van ons OC
We zijn een groep geëngageerde ouders die ernaar streeft om een partner van het schoolteam te zijn en op die manier constructief meewerkt aan een plezierige en stimulerende leer- en leefomgeving voor alle leerlingen. Het OC is een spreekbuis voor ouders, waarbij we graag een representatieve vertegenwoordiging zijn van alle ouders.

Concreet

 • We komen 5 keer per schooljaar samen

03.10

14.11

04.02

12.03

26.05

 • Open en interactieve vergaderingen, samen met de directie
 • Een waaier van activiteiten en informatie komt aan bod:
  • Uitwisseling van informatie over de school
  • Bijdragen tot het welbevinden van allen op school
  • Organisatie van een thema avond
  • Actieve bijdrage tot het schoolfeest

Kortom, samen zorgen we voor een boeiend OC waar het leuk is elkaar te leren kennen en samen te werken.

We verwelkomen je met heel veel plezier!
oudercomitejvr@gmail.com