‘MEP project DE TOEKOMST IS NU

MEP

Wat is MEP

MEP staat voor de samenwerking tussen de vakken Muzikale opvoeding, Esthetica en Plastische opvoeding. Het is een graad- en vakoverschrijdend project waarbij leerlingen van het 1ste, 3de en het 6de jaar werken rond een thema in zelfgekozen kunstvormen (film, muziek, dans, fotografie, poëzie, beeldende kunsten…). De leerlingen gaan creatief aan de slag tijdens de lesuren. We werken met interne en externe begeleiding.

Waarom dit project?

Een schoolevaluatie bij leerlingen maakte duidelijk dat leerlingen de leeromgeving op school vaak afdoen als saai en traag in contrast met hun leefwereld. Vooral de 3de graad was vragende partij voor creatieve uitdrukkingsmogelijkheden binnen lesopdrachten. Ook een aantal leerkrachten zag in dat vernieuwing noodzakelijk was. Daarom wensten ze:

  • de cultuurkrachten op school te bundelen om creativiteit te bevorderen;
  • een vrije ruimte te creëren als vrijplaats om minder ontwikkelde vaardigheden, sterktes en talenten van de leerlingen te ontplooien.

We geloven sterk dat kunst en cultuur bijdragen tot het welbevinden in een school. Ze vormen een reflectie-en referentiekader voor wat van belang is in onze samenleving. In deze boeiende veranderende wereld willen we dan ook via de creativiteit de uitdagingen aangaan.

Hoe gaan we aan de slag

Tijdens de lessen esthetica reflecteren de zesdes over het jaarthema van MEP en gieten ze hun ideeën in een creatief voorstel. Ze delen zich in groepjes in volgens hun gekozen kunsttak: dans, muziek, film, fotografie, beeldende kunst, poëzie, graffiti, streetart … Ze creëren een eerste smaakmaker en stellen die voor aan de eerstejaars. De bedoeling is dat de eerstes zo hun groepje kiezen en zelf een inbreng hebben in de verdere ontwikkeling van het idee. De samenwerking met de derdejaars verloopt minder gestuurd. In projecten waarbij zesdes en derdes een project op poten zetten, wordt vertrokken vanuit een gezamenlijke brainstorm.

 Het project groeit


SCHOOLJAAR 2010-2011: FACE YOURSELF

Dit project vertrok vanuit de schoolervaringen van de leerlingen uit het eerste en het zesde jaar. Het thema stond hen toe zowel vooruit te blikken als achterom te kijken en zo de evolutie van hun identiteit onder de loep te nemen. Er was geen vooropgesteld scenario, we vertrokken enkel en alleen vanuit de inspiratie en talenten van onze leerlingen.

Via multimediale werkmiddelen boden we de leerlingen de kans om creatief hun ideeën uit te

werken. De creaties werden voorgesteld als totaalspektakel tijdens de opening van het schoolauditorium op 30 april 2011. De creativiteit uitte zich in dans, film, muziek, decoropbouw, schminken, poëzie, fotografie, multimedia, technische ondersteuning, vormgeving van teksten, kostumering, maskers, cultuurfilosofie …

SCHOOLJAAR 2011-2012: GENERATION Y

Voor dit project startten we vanuit de vraag: wie zijn we en hoe kijkt de wereld naar ons? We richtten onze blik nu op communicatie met de wereld vanuit de beeldcultuur van jongeren.

Een dialoog met de ouders werd opgestart langs een inventaris met hun mogelijke creatieve ondersteuning. Ook experten werden aangeschreven om de leerlingen te begeleiden. Tijdens het schoolfeest bracht een heus kunsttraject de toeschouwers langs de creaties. Leerlingen maakten een gepersonaliseerde bewegingschoreografie doorheen de school begeleid met een gelegenheidsschoolbandje en een soundscape van boomwackers. Onderweg onthulden ze een foto-en een kunstmuur bewerkt met graffiti, streetartbeelden, computericoontjes, stickers, space-invaders mozaïeken … Ze brachten hun eigen gedichten naar voor die de creaties duidden. De schoolgangen werden ook versierd met tijdelijke beeldcommunicatie zoals post-its op ramen en kleurentapefiguren.

SCHOOLJAAR 2012-2013: ATTACK!

Op een bijscholing kwamen we in contact met het Brusselse vormingscentrum CITIZENNE die met hun CLIP project (city life imagine and play) speelse en onverwachte interventies in de stad doen. Gesteund door heel wat leerkrachten uit verschillende vakgebieden (P.O, Esthetica, Muziek, Nederlands, Godsdienst, Cultuurwetenschappen, Informatica en Fysica) en de directie gingen we aan de slag. ATTACK! zag het levenslicht. ATTACK! is een guerrillabeweging die de schoolmuren wil doorbreken. We gaan het contact aan met alle leden van de school, de buurt, schoolbezoekers en passanten op de straat. We gaan op zoek naar een universele begrijpbare beeldtaal.

Attack! doorbreekt dus letterlijk en figuurlijk de schoolmuren naar de bewoners van de schoolomgeving in de beide richtingen. We willen het sociaal weefsel in en buiten de school versterken en zo de verbondenheid tussen de verschillende participanten doen groeien. We werken hiervoor samen met lokale verenigingen.

Enkele voorbeelden van onze guerrilla-acties: minikunstwerkjes overal op school subtiel aangebracht, mosgraffiti op de speelplaats, publieke boodschappen op spiegels en vensters die mensen uitnodigen tot reflectie en interactie, gestempelde quotes aan de trappenhal…

In onze spektakelmaatschappij voelen leerlingen zo ook aan dat kleinschalige creatieve interacties een positief effect hebben op het dagdagelijkse. Dit kleinschalige karakter laat ook toe om elk talent in te zetten en naar waarde te schatten. We hopen dat dit project bij leerlingen een aanzet kan zijn tot verdere exploratie van hun kunnen en persoonlijkheid en hen vertrouwen geeft om hun talenten te uiten in dialoog met de publieke ruimte.

SCHOOLJAAR 2014-2015: DE TOEKOMST IS NU!

Het thema de toekomst is nu wil leerlingen bewust maken dat ze zelf actief kunnen denken en handelen voor een duurzamere, creatievere en meer verbonden leefomgeving.

Volgende ideeën kwamen uit de bus:

  • Duurzaamheid: uitvinden van nieuwe vervoersmiddelen, ontwerp van de ideale stad, aanleg plantenbakken op de speelplaats
  • Creativiteit: beeldverhaal reis naar Mars, ontwerp van robots als planthouders in het klaslokaal, per vak 1 bank beschilderen volgens het thema van het vak (vb. sterrenhemel bij aardrijkskunde, bos bij bio,…)/ fotocollage klaslokaal nu versus klaslokaal in de toekomst,…
  • Verbondenheid: fotomozaïek van alle leerlingen als aankleding van de refter, fotomozaïek van lachende leerlingen als smileys, droomboom aan het onthaal waar leerlingen hun toekomstwensen kunnen achterlaten, shout it art interventies op de speelplaats.

Op het einde van het project reiken we ook een t-attest uit aan de leerlingen. Dit staat voor talentattest waarbij we hen waarderen op basis van hun aangesproken talenten. We hopen dat dit project bij leerlingen een aanzet kan zijn tot verdere exploratie van hun kunnen en hen vertrouwen geeft om hun talenten te uiten.

SCHOOLJAAR 2015-2016: DE TOEKOMST IS NU!

Vorig schooljaar voelden we aan dat de leerlingen over het thema De Toekomst is nu! nog lang niet uitverteld waren. Onze samenleving is duidelijk in transitie, in een overgang. Hoe we die overgang moeten waarmaken blijft dan ook de grote uitdaging. Het thema sluit ook aan bij de expo 2050 een korte geschiedenis van de toekomst in KMSK die de zesdejaars bezochten.

Welke creaties kwamen tot stand?

  • Duurzaamheid: nieuwe vervoersmiddelen in 3D-print (samenwerking met FABLAB), voedingslied, creatie van muziekinstrumenten met gerecycleerd materiaal, filmpje over een dag in de toekomst, de planeet van morgen
  • Creativiteit: installatie van oud en nieuw, mode vroeger en nu, creatieve invulling verloren ruimtes op school, dans vroeger en nu, soundscape, installatie data supernova wereldbol
  • Verbondenheid: fotoreportages en interviews over gemeenschappelijke toekomstdromen, samenwerking met een beroepsschool, geloofsinstallatie met verschillende overtuigingen

SCHOOLJAAR 2016-2017: RUIMTE ANDERS BEKEKEN

We vroegen de leerlingen om eens met een andere blik doorheen het schoolgebouw te lopen. Ze bekeken zowel de structuur van het gebouw als de keuzes in interieur en vormgeving. Vervolgens stelden ze zichzelf de vraag hoe ze deze omgeving meer kunst zouden kunnen laten ademen. Aangezien de ideeën erg uiteenlopend waren, besloten we niet een gezamenlijk project op poten te zetten. We kozen ervoor om drie totaal verschillende projecten uit te werken met telkens andere combinaties van klassen en leerlingen.

Kunst zit in onverwachte hoekjes

Een eerste klassencombinatie besloot kleine aanpassingen aan te brengen op weloverwogen plaatsen in het gebouw, om op die manier niet alleen hun eigen creativiteit te kunnen botvieren, maar ook andere leerlingen hiertoe aan te zetten. Ze brachten graffiti aan bij de pingpongtafels, gingen net als Slinkachu aan het werk met miniatuurwezentjes, kleedden de gangen in vanuit een diverse culturele inspiratie, brachten tape-art aan in de toiletten …

Jouw missie begint hier

Grondstoffen worden steeds schaarser. Hoe meer verpakkingen we kunnen recycleren, hoe minder materialen verloren gaan. Zo zorgen we dat ook jongere generaties kunnen genieten van wat onze planeet te bieden heeft. En het toeval wil dat onze speelplaats (helaas) regelmatig vol ligt met verpakkingen. Hoe konden de leerlingen ervoor zorgen dat het schoolgebouw en de speelplaats er properder zouden bijliggen door middel van kunst?

De leerlingen besloten een behoorlijke hoeveelheid afval te verzamelen en deze om te vormen tot iets wat het leven van op onze planeet kan verbeteren. Ze maakten in een aantal groepjes kunstwerken die medeleerlingen en toevallige voorbijgangers kunnen helpen om zich bewust te worden van het milieu, om hen te inspireren om de natuur beter te beschermen. In samenwerking met de milieugroep Jongeren keren het klimaat (JKK) werd het beste ontwerp uitgekozen en gedrukt op een groot doek, dat nu te bewonderen is aan de schoolpoort!

Een belevingsruimte in het schoolgebouw

Wat hoor ik… Wat ruik ik… Wat voel ik… Wat zie ik… ?

Een belevingsruimte is een zeer zintuiglijke ruimte die bezoekers wil prikkelen en wil aanzetten tot ontdekking en zingeving. Ieder onderdeel van de ruimte maakt deel uit van de totaalbeleving. Aangezien de kapel helemaal onder handen werd genomen dit jaar, lonkte ook voor de leerlingen een unieke kans om deze inwijding van de nieuwe kapel memorabel te maken. Elk mens heeft het vermogen iets nieuws te scheppen. Inspiratie deden de leerlingen op in het gloednieuwe Brusselse museum Mima. Na het bezoek gingen ze aan de slag met projecties, spiegels, fotografie, kijkdozen, origami, postkaartjes, mozaïekfoto’s, … Tijdens het schoolfeest werd de kapel een plek van rust en bezinning, dit op een kunstzinnig kritische manier.

SCHOOLJAAR 2017-2018: 50 JAAR RUUSBROEC

Het feestjaar inspireerde de leerlingen tot een terug-en vooruitblik.

Ze maakten een tijdslijn, een fotoreportage en een bloemenhulde, ze schreven brieven naar de toevallige passant en doopten de boom op de speelplaats om tot een heuse verjaardagsboom. Ze nodigen op het schoolfeest de bezoekers ook uit om hun Ruusbroecmoment vast te leggen en hun wensen voor de school uit te spreken.

2017-2018 was ook een feestjaar voor de surrealistische kunstenaar Magritte. In 2017 was het precies 50 jaar geleden dat hij stierf. De zesdejaars bezochten dan ook de expo Magritte, Broodthaers en de hedendaagse kunst in het KMSK in Brussel. Samen met de eerstejaars brachten ze nadien een performance waarbij de concepten tijd en ruimte herdacht werden. Zowel de leerlingen als de leerkrachten werden er zowaar stil van!

Niet alleen de school blikt achterom en keert voor dit feestjaar terug naar haar roots. Tijdens een project rond plantaardige inkt verdiepten we ons in de oorsprong en het proces van ijzergallusinkt. Net zoals de monniken uit de middeleeuwen zochten we naar verbanden tussen planten, insecten en manuscripten. In samenwerking met de organisatie COOP leerden we het productieproces van een van de oudste zwarte inktsoorten kennen.