Leerlingen van de moderne talenrichtingen krijgen in de derde graad een projectweek aangeboden binnen de lestijden. Voor de leerlingen van 5 Latijn-moderne talen & moderne talen-wetenschappen is de bestemming Londen, voor leerlingen van 6 economie-moderne talen is dat Parijs.

Leerlingen van 5LAMT-MTWE kiezen in groepen van drie à vier leerlingen een thema. Voorbeelden daarvan zijn media, justice, theatre, fashion, … Via opzoekingswerk en schriftelijk contact tijdens de voorbereidingsfase (januari – maart) en via mondeling en visueel contact bij bezoeken en interviews ter plaatse (in de laatste week voor de paasvakantie) werken zij hun thema uit. Drie à vier weken na de paasvakantie dienen de groepen een schriftelijke file in en presenteren zij hun ervaringen in de klas. Gezien de lange en intense voorbereiding en nawerkingstijd wordt het eindwerk beoordeeld voor een belangrijk percentage van het eindexamen.

Naast het inhoudelijke aspect is het project uiteraard ook belangrijk voor de taalverwerving. Leerlingen hebben ter plaatse veelvuldig contact met ‘echte’ Engelse taal en moeten zich uit de slag weten te trekken in interviews en tijdens bezoeken en realiseren zich vaak dat ze zich in het buitenland wel degelijk goed uit de slag kunnen trekken.

Bovendien stimuleert de confrontatie met een geheel nieuwe wereld en verruimt ze hun horizon. Ook het in groep samenwerken aan een uitgebreid dossier van lange adem is een vingeroefening voor later.

Tenslotte is er ook de culturele component. Na de interviews is er tijd voor groepsbezoeken: aan het het Tate Modern, een musical en als het even kan Big Ben en andere ‘sights’ …

De reis wordt georganiseerd door de leerkracht Engels van 5LAMT-MTWE.