Een belangrijke werkgroep op het Jan-van-Ruusbroeckollege is de leerlingenraad die voor bruisende ideeën zorgt en aan een positief leer- en leefklimaat werkt. Er is ruimte voor acties en initiatieven.

Het streefdoel is dat de leerlingen gehoord worden en dat ze een schakel vormen tussen de leerkrachten, de directie en de leerlingen. In samenspraak met de directie bedenken ze oplossingen voor zware en minder zware problemen.

De leerlingenraad neemt ook actief deel aan de schoolraad waar de leerlingen op een democratische manier participeren in het schoolbeleid.