DOEL

Via ons leefsleutelproject willen we het sociale en emotionele welbevinden van onze leerlingen bevorderen. Dit doen we door specifieke aandacht te besteden aan de ontwikkeling van sociaal- emotionele vaardigheden, aan het bevorderen van het groepsklimaat en via onze wijze van begeleiden van de jongeren.

CONCRETE AANPAK

Via de lessen leefsleutels willen we onze leerlingen bewust leren omgaan met specifieke thema’s zoals pesten, vriendschap, de dood, faalangst, assertiviteit, samen spelen, agressie, verschillen en diversiteit, drugs, relaties en seksualiteit, conflicten,… enz.

Via het organiseren van ervaringsgerichte en actieve groepsactiviteiten creëren we oefensituaties waarbinnen jongeren hun sociaal-emotionele vaardigheden kunnen inoefenen en verder ontwikkelen. We vertrekken hierbij vanuit de leefwereld van de leerlingen. Vanuit deze veilige situatie leggen we telkens de link naar de ruimere samenleving en proberen we de waarden die we in ons opvoedingsproject belangrijk vinden centraal te stellen.

Jongeren groeien op binnen een context met anderen: klas- en schoolgenoten, vrienden, kameraden binnen de sportclub of jeugdbeweging, gezin, enz… We hechten daarom veel belang aan veiligheid en vertrouwen binnen de groep en willen de kracht van een groep versterken. In dit kader stimuleren we jongeren om “ja” te zeggen tegen engagement tegenover elkaar en tegenover de groep. Tevens proberen we hen weerbaar te maken tegenover bedreigende groepsdruk.

Tenslotte proberen we via leefsleutels een gezonde levensstijl te promoten: we leren onze leerlingen hoe en waarom “neen” te zeggen tegen alcohol, tabak en andere drugs. We werken dus aan een positieve preventie.

Elke klassengroep van de eerste graad krijgt één lesuur leefsleutels per week. Dit wordt telkens begeleid door de klassenleerkracht en een collega.