Perspectieven openen

Onze scholen zijn een microkosmos, maar de wereld is zo veel groter. We willen met een open blik kijken naar de wereld, zowel in haar schoonheid als in haar kwetsbaarheid en gebrokenheid.

En todo amar y servir

De Ignatiaanse pedagogie is erop gericht jongeren op te voeden tot bekwame, bewuste en bewogen mensen. Ons project wordt gevoed vanuit het christelijk humanisme van Ignatius van Loyola.

Het SMS-project, Samenwerken voor een Mooiere Samenleving zet de leerlingen aan tot actie vanuit de vorming van de hele mens, vanuit een open en hoopvolle blik op de wereld en vanuit kritische reflectie. Wereldwijd delen de ongeveer 2000 jezuïetencolleges dezelfde visie: door de inzet voor je naasten zelf meer mens worden. Zo worden in Cairo, Madrid, Seoul, Bogotá… en in Brussel jongeren gevoelig gemaakt voor de sociale problemen van onze wereld in projecten en door reflectie. Niet om hen te belasten met al het leed van de wereld. Maar wel om hen te laten ervaren dat belangeloze inzet deugd doet en vervult. Door die inzet wordt men namelijk een mens voor anderen.


Handelen in dankbaarheid

We hopen dat onze leerlingen, elk op hun plaats en naar best vermogen, de verantwoordelijkheid opnemen om onze wereld rechtvaardiger te maken, door een bijzondere aandacht voor de armen en de zwakken in onze samenleving. We hopen dat onze leerlingen uitgroeien tot mensen die in dankbaarheid levenskracht vinden en er anderen in laten delen.

De woorden van Pater Adolfo Nicolas, de vorige Algemene Overste van alle jezuïeten, over zijn roeping verwoorden mooi wat ons streefdoel is:“Er bestaan veel belangengroepen die dromen verkopen. Daarom zijn ze ‘handelaars in dromen’. Maar zij verkopen korte dromen, kleine dromen. Wat we vandaag moeten terugvinden is de capaciteit om grotere dingen te dromen. We hebben dromen nodig die niet te koop zijn. Dromen die zeggen: ‘Misschien kan ik hier iets bijdragen, misschien kan ik hier iets doen.’ En de noden van de wereld zijn zo groot, op eender welk terrein. Dromen van spiritualiteit, van menselijk leven, van gerechtigheid, van delen met elkaar, van nieuwe gemeenschappen, van een nieuw gevoel van waardigheid, van deelname. Wij moeten onze dromen naar de realiteit brengen. Wat kunnen wij bijdragen aan deze wereld.