DOEL

Jaarlijks organiseert de school projectdagen. Dit zijn twee dagen waarop de gewone lessen wegvallen en we werken rond diverse thema’s die jaarlijks (kunnen) wisselen. Uitgangspunt is dat informatie via ervaringsgerichte activiteiten, engagement en verantwoordelijkheid nemen centraal staan. Binnen dit kader steunen de leerlingen van de eerste en de tweede graad telkens een drietal sociale projecten of organisaties op materieel of financieel gebied. 

CONCRETE AANPAK

De thema’s verschillen naargelang het leerjaar:

In de eerste graad werken we alternerend: het ene jaar staat een bepaald land, werelddeel of regio in de kijker, het daaropvolgende jaar staat telkens een centraal thema rond een belangrijke waarde centraal. Voorbeelden van thema’s die de voorbije jaren aan bod kwamen zijn Oost-Europa, kunst en creativiteit, India, “respect”, Brussel, kinderrechten,…

Elke klassengroep krijgt een eigen programma aangeboden met een waaier aan activiteiten: inleefspelen, diverse bezoeken aan musea, tentoonstellingen, kunstprojecten, specifieke bedrijven of organisaties, geleide wandelingen en zoektochten, allerhande workshops, film- en theatervoorstellingen, … Alle leerlingen van de eerste graad nemen ook deel aan een gesponsorde voettocht, waarvan de opbrengst geschonken wordt aan sociale projecten of goede doelen.

De leerlingen van de tweede graad splitsen hun projectdagen op in enerzijds een gezondheidsdag en anderzijds een mini sociale stage. De gezondheidsdag behandelt diverse thema’s die binnen dit ruime concept passen: gezonde voeding, tabakspreventie, drugproblematiek, ergonomie, … Tijdens de mini sociale stage gaan de leerlingen in groepjes de sfeer opsnuiven in een kleuterschool, werken ze mee op de werkvloer van Poverello (organisatie die arme mensen helpt) en een kringwinkel, of helpen ze bij een natuurbeschermend project.

De leerlingen van de het vijfde jaar krijgen naargelang hun studierichting een wetenschapsdag of talendag aangeboden. Daarnaast wordt de start gegeven voor hun sociale stage (SMS-project).

Onze leerlingen van het zesde jaar zetelen in een tweedaags minischolierenparlement: aan de hand van een rollenspel spelen ze de parlementaire werking na. De leerlingen  nemen in groepen de trol op van één van de zeven Vlaamse partijen. Als voorbereiding op het parlementair debat bezoeken ze de partijbureaus om zich in hun rol in te leven. In de namiddag schrijven ze een eigen wetsvoorstel over de thema’s energie en sport en cultuur op school. Ze worden hierbij bijgestaan door enkele experten. De volgende dag debatteren ze met de echte politici over hun wetsvoorstel.