Tijdslijn voor de aanmeldingen in de hogere jaren 2022-2023

Indien u uw kind wenst aan te melden voor een inschrijving in het 2de leerjaar of in een hoger leerjaar op onze school voor het schooljaar 2022-2023 dient u volgende procedure te volgen.

De aanmeldingen starten op maandag 16 mei 2022 om 8.30 uur en eindigen op dinsdag 31 mei 2022 om 16.00 uur.

Volgens de procedure van het LOP-gebied Brussel krijgen leerlingen met een Nederlandstalige ouder in deze periode voorrang, tot 55% van de plaatsen. Daar we nog geen zicht hebben op de capaciteit van onze school komt u in eerste instantie op de wachtlijst terecht. We contacteren u vervolgens als er een plaats vrijkomt.

De aanmeldingen gebeuren vanaf maandag 16 mei 2022 om 8.30 uur. U stuurt om aan te melden op maandag 16 mei 2022 vanaf 8.30 uur een mail naar philip.cobbaert@ruusbroec.be. U geeft in deze mail duidelijk aan voor welke leerling, welk leerjaar en welke studierichting u wenst aan te melden. U dient ook het rijksregisternummer van de leerling door te geven in uw mail. Enkel een mail verzonden naar dit mailadres en met deze informatie is geldig. De mails worden gerangschikt volgens chronologie. Alle andere vormen van aanmelden worden als niet geldig beschouwd.

Vanaf 1 juni 2022 starten de vrije inschrijvingen. Daar we nog geen zicht hebben op de capaciteit van onze school komt u in eerste instantie op de wachtlijst terecht. We contacteren u vervolgens als er een plaats vrijkomt.