Projectdagen

Jaarlijks organiseert de school twee projectdagen en één cultuurdag. Dit zijn dagen waarop de gewone lessen wegvallen en we werken rond diverse thema’s die jaarlijks (kunnen) wisselen. Uitgangspunt is dat informatie via ervaringsgerichte activiteiten, engagement en verantwoordelijkheid nemen centraal staan. We willen de leerlingen laten proeven van meer dan enkel het vakinhoudelijke.
Voorbeelden van activiteiten en bezoeken die de voorbije jaren plaatsvonden:
Vastenvoettocht. Een blijver in de eerste graad.
Fietsen met de vijfdejaars in de Westhoek om de gevolgen en de impact van de Eerste Wereldoorlog met eigen ogen te aanschouwen.