Paris découvertes

Leerlingen van de moderne talenrichtingen krijgen in de derde graad een projectweek aangeboden binnen de lestijden. In het zesde jaar is dat “Paris-découvertes”, een project dat uitmondt in een bezoek van zes dagen aan Parijs.

Leerlingen krijgen in groepen van drie à vier leerlingen een thema en/of een Parijs’ arrondissement toegewezen. Via opzoekingswerk en schriftelijk contact tijdens de voorbereidingsfase (januari – maart) en via mondeling en visueel contact ter plaatse (in de laatste week voor de paasvakantie) werken zij hun algemeen thema uit en brengen zij hun arrondissement geschiedkundig, maatschappelijk, urbanistisch en commercieel in kaart. Drie à vier weken na de paasvakantie dienen de groepen een schriftelijk dossier in en presenteren zij hun ervaringen mondeling voor een publiek. Gezien de lange en intense voorbereiding en nawerkingstijd wordt het eindwerk beoordeeld als 75 {c94480a2ced315570afc9da382ac6ecf50357288b7d4d097ff23c09c4fcf95a3} van het eindexamen.

Naast het inhoudelijke aspect is het project uiteraard ook belangrijk voor de taalverwerving. Leerlingen hebben ter plaatse veelvuldig contact met ‘echte’ Franse taalsituaties en moeten zich uit de slag weten te trekken in interviews.
Tenslotte is er ook de culturele component. Na de interviews en het verkennen van de stad op een 'andere' manier is er tijd voor groepsbezoeken: aan het Louvre, Versailles, het Musée d’Orsay, een theatervoorstelling en als het even kan de Eiffeltoren …

De reis wordt georganiseerd door de leerkracht Frans. In de praktijk wisselen mevr. Bekers en dhr. Van Wayenbergh elkaar daarbij af.