Italiëreis

Eén van de hoogtepunten van de humaniora is op vele middelbare scholen de Italiëreis. Dergelijke reis in het laatste jaar is immers een perfect moment om veel van wat in de loop van de studies aangereikt werd in vakken als Latijn, Grieks, geschiedenis, cultuurwetenschappen en esthetica aan de praktijk te toetsen. Het is bovendien ook de laatste grote groepsreis voor de eindexamens.

Elk jaar wordt deze reis georganiseerd voor de leerlingen van het laatste jaar.
Om het jaar wisselen twee teams van organisatoren, die elk met een eigen formule en eigen parcours werken, elkaar af.