Ervaringsreis Humane Wetenschappen

Om de twee schooljaren zetten we alle opgedane kennis en vaardigheden uit de richting Humane Wetenschappen 3e graad om in de praktijk. We zijn daarvoor op zoek gegaan naar een project met een maatschappelijk en sociaal karakter, rekening houdend met het duurzaamheidsvraagstuk waar onze maatschappij mee af te rekenen heeft.

We trekken onze humanitaire schoenen aan en gaan richting Calais om verschillende organisaties te ondersteunen in hun hulp in het vluchtelingenkamp. We leggen contact met vluchtelingen, luisteren naar hun verhaal, delen maaltijden uit, sorteren en verdelen kledij. De vraag naar hulp, maar ook materiaal, is groot. Daarom zetten onze leerlingen ook een inzamelactie op poten. Om de hele school bij het project te betrekken, organiseren we een sensibiliseringsactie ‘week van Calais’.

Als voorbereiding doorlopen we het traject CHANGE, opgezet door JRS Belgium (= Jesuit Refugee Service). Dat traject bestaat uit 6 fasen waarin de leerlingen stap voor stap in contact komen met het leven van een vluchteling en voor welke keuzes die allemaal staat. Zo'n traject is nodig, want zowel de voorbereiding als de reis laten een diepe indruk na. Er is tijd voor bewustwording, emotie, dankbaarheid en reflectie.