U bevindt zich hier:thuis>leerlingen>info nieuwe leerlingen

Vlaanderen Brussel Europa

info nieuwe leerlingen

zorgbegeleiding en leren leren

Het zorgvuldig begeleiden van leerlingen is een prioriteit voor onze school. Dit komt tot uiting via een zorgbegeleiding, waarbij we in samenspraak met de leerling zelf, de ouders, de klas- en vakleerkrachten, de leerlingenbegeleiders, de directie en het CLB, elk kind van zeer nabij volgen op emotioneel, sociaal en intellectueel gebied. Vakoverschrijdende eindtermen als mentale gezondheid, socio-relationele ontwikkeling, socio-economische samenleving, omgeving en duurzame ontwikkeling, lichamelijke gezondheid en veiligheid, enz. vinden we immers net zo belangrijk als de vakgebonden eindtermen op gebied van kennis, vaardigheden en attituden. Bovendien willen we voor alles dat kinderen gelukkig zijn op ons college, en zich kunnen ontwikkelen tot blije, bewuste en verantwoordelijke volwassenen.

In de eerste graad geeft de leerlingenbegeleider samen met de leerkrachten een aantal lessen rond leren leren, waarin de leerlingen een aantal nuttige algemene en vakspecifieke tips meekrijgen. In de eerste moderne en de tweede moderne wetenschappen is dit een vast moment in het uurrooster, meer bepaald tijdens het lesuur leersleutels. Hierin komen aan bod : leren leren, instructietaal, ICT en diataaltoetsen. In de eerste Latijnse staat een aantal vakken regelmatig een uur af om rond deze thema's te werken. We gaan samen op zoek naar een passende leerhouding en studiemethode. Langs deze weg wordt de basis gelegd voor een permanente begeleiding en remediëring. Door het voortdurend opvolgen van de studievorderingen kunnen we heel snel de nodige stappen zetten om leerlingen de gepaste hulp aan te bieden. Steeds in overleg staan de adjunct-directeur, de leerlingenbegeleiders, de leerkrachten, het CLB en leerlingen uit de derde graad klaar om tijdens de middagpauze of na de lesuren een specifieke begeleiding op te starten. Uiteraard draagt ook de leerling zelf hier een stuk verantwoordelijkheid, door taken stipt uit te voeren, afspraken na te komen, enz… Ook bij specifieke of algemene leerproblemen, leerstoornissen, faalangst, emotionele of sociale moeilijkheden zoeken we via een intense begeleiding samen naar een oplossing.

Deze traditie van middagbegeleiding wordt doorgetrokken naar de andere graden. In deze geest blijft het college kiezen voor een lange middagpauze. Hierdoor krijgen leerlingen kansen voor meer sociale contacten met klasgenoten via sport en spel of meer tijd voor begeleiding en remediëring.