U bevindt zich hier:thuis>leerlingen>einde schooljaar

Vlaanderen Brussel Europa

einde schooljaar

notities, schoolagenda, pw's

De ministeriële inspectie kan op elk ogenblik inzage vragen in de schoolagenda’s, examens en ST’s, persoonlijk werk, notities en tekeningen van alle leerlingen.

Het college bewaart:

- de examens en ST’s van alle jaren
- het persoonlijk werk van alle jaren
- de schoolagenda’s van alle jaren.

  • NOTITIES EN TEKENINGEN

Het is absoluut noodzakelijk dat elke leerling alle notities - schriften, mappen, (leer)werkboeken - en tekeningen van het lopende en voorbije schooljaar thuis zorgvuldig bewaart.
Omdat een schooljaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus betekent dit dat de documenten van het lopende schooljaar (2015-2016) bewaard moeten worden tot en met 31 augustus 2017. De documenten van het vorige schooljaar (2014-2015) moeten bewaard worden tot en met 31 augustus 2016.
Dit is een regel van het Ministerie van Onderwijs ter controle van de diploma’s en attesten.

  • SCHOOLAGENDA’S

De schoolagenda’s moeten - uiteraard volledig en netjes ingevuld - aan de klassenleraar afgegeven worden tijdens de administratievoormiddag.
De zesdejaars voor de afscheidsreceptie van dinsdag 28 juni 2016 !

  • PW (persoonlijk werk)

Per vak netjes gerangschikt en geniet aan een schutblad inleveren op de dag van het examen.