U bevindt zich hier:thuis>leerlingen>einde schooljaar

Vlaanderen Brussel Europa

einde schooljaar

keuzeformulier

We vragen met aandrang de keuzeformulieren die met het rapport meegegeven worden ingevuld terug te zenden naar het college voor zondag 3 juli 2016. Om organisatorische redenen (klassenverdeling, klasgrootte, aanwervingen, ...) is het noodzakelijk dat leerlingen hun keuzerichting voor het volgende schooljaar schriftelijk aan de school meedelen voor 3 juli van het lopende schooljaar. Overgangen kunnen daarna slechts overwogen worden na een belangrijk evaluatiemoment (HT, ST) en slechts op uitdrukkelijk advies van de klassenraad.

Wie zijn of haar keuze niet tijdig bekendmaakt, riskeert zijn of haar keuzerichting niet te kunnen volgen wanneer het maximum aantal leerlingen voor die klas bereikt is.

Dit geldt

  • voor de leerlingen van het eerste jaar Latijn (keuze 2 Grieks-Latijn, 2 Latijn of 2 moderne wetenschappen)

  • voor de leerlingen van het tweede jaar

  • voor de leerlingen van het derde jaar

  • voor de leerlingen van het vierde jaar

  • voor de leerlingen van het vijfde jaar

  • voor alle andere leerlingen die van studierichting of van school veranderen of hun jaar overzitten.

Wie het college verlaat, wordt vriendelijk verzocht dit te laten weten, liefst zo snel mogelijk telefonisch. Graag schriftelijk bevestigen via mail of fax.